Lakossági felhívás

Tisztelt Gépjárművezetők!

Tisztelt Dombóváriak!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája (Bezerédj utca 33.) környezetében új parkolóhelyek kerültek átadásra.

A parkolók átadásával a Pannónia úton, a Szent István tértől a Platán térig a megállás - és ezzel együtt a Pannónia út 14-30. tömbházak közötti szakaszon a parkolás is - tilos lesz. Az érintett útszakaszt a vonatkozó KRESZ előírásokkal összhangban közúti jelzőtáblákkal is ellátjuk. Kérjük, hogy a műszaki átadást, valamint a KRESZ táblák kihelyezését követően a 2017. szeptember 11-e utáni időszakban az újonnan létrejött parkolóhelyeket szíveskedjenek igénybe venni.

A megjelölt útszakaszon, a kerékpárral közlekedők védelme érdekében kerékpársáv kerül kijelölésre, kerékpáros útburkolati jelek felfestésével.

A fent leírt forgalmi rend változtatás életbe lépésétől egy hét ún. türelmi időt biztosítunk (2017.09.11-2017.09.17.), mely időszak alatt a közterület-felügyelők a megálló, illetve parkoló gépjármű tulajdonosokat legfeljebb figyelmeztetésben részesítik.

A türelmi idő leteltét követően szabálysértési eljárást kezdeményezünk azokkal a gépjármű tulajdonosokkal szemben, akik gépjárművükkel a közlekedési jelzőtábla tilalma ellenére a tábla hatálya alá eső útszakaszon a gépjárművükkel megállnak, parkolnak.

 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

 


2017 SZE 06 07:49:07/