A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére 2018. április 5. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök soron kívüli választását az ülnöki létszám optimalizálására érdekében.

A 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény megváltoztatja a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő bírósági ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat, emiatt a köztársasági elnök soron kívüli választást tűzött ki képesítésből vagy betöltött munkakörből eredő speciális szakismerettel rendelkező állampolgárok ítélkezésbe való bevonása érdekében. A Dombóvári Járásbírósághoz 2 fő pedagógus, 1 fő pszichológus és 1 fő olyan ülnök megválasztása szükséges, akinek végzettsége és jelenlegi vagy korábbi munkája a család-, gyermek- és ifjúságvédelem, vagy a gyámügyi igazgatás szakmai részéhez kötődik. A következő általános ülnökválasztásra 2019-ben kerül sor.

 

Ülnök lehet minden, a 30. életévet betöltött, de a 70. életévet el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nincs eltiltva a közügyektől. A jelöltállítás joga korlátozott: a pedagógus ülnököket a dombóvári járásban működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölhetik, a másik két ülnök esetében párt jogállással nem rendelkező bármelyik egyesület, az előírt foglalkozás szerinti érdek-képviseleti szerv, illetve a jelöltet a törvénynek megfelelő munkakörben foglalkoztató munkáltató tehet személyi javaslatot.

 

Részletes tájékoztató, valamint a szükséges nyomtatványok (jelölés és a jelölt elfogadó nyilatkozata) rendelkezésre állnak a Városházán, valamint letölthetők innen:

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra

Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


A büntetlen előéletet a jelölés elfogadását követően a jelöltnek kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.A szükséges dokumentumokat legkésőbb 2018. április 16-án (hétfő) 16.00 óráig kell eljuttatni a Városházára (Dombóvár, Szabadság u. 18.). További felvilágosítás személyesen vagy az 564-504-es telefonszámon kérhető dr. Farkas-Szabó András irodavezetőtől. Az ülnökök megválasztására a dombóvári képviselő-testület április végi rendes ülésén kerül sor.

 

Dombóvár Város Önkormányzata

2018 ÁPR 16 11:21:45/