A felterjesztések benyújtására január végéig van lehetőség.

Az itt szereplő elismerésekre vonatkozó felterjesztéseket 2019. január 31. 16.00 óráig Dombóvár város polgármesteréhez kell eljuttatni.


Az adományozásra vonatkozó szabályokról bővebben a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet ad útmutatást, amely megtekinthető a www.dombovar.hu honlapon, az „Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek” menüpontban.


„Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím

Adományozható annak, aki Dombóvár város érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a tudományok, a műszaki alkotások, a művészetek, a gyógyítás, oktatás-nevelés, a sport vagy egyéb területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el.

Az adományozásra bárki javaslatot tehet az alábbi letölthető nyomtatványon.

 

Nyomtatvány a felterjesztéshez

 

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés

Adományozható azoknak a személyeknek, akik Dombóvár érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkájukkal kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében, munkakörükből, választott tisztségükből vagy tevékenységükből fakadó feladataikat az átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látták el.

Az adományozásra bárki javaslatot tehet az alábbi letölthető nyomtatványon:

 

Nyomtatvány a felterjesztéshez

Ivanich Antal-díj

Adományozható annak a dombóvári székhellyel rendelkező vállalkozásnak, aki vagy amely Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, a lakosság életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében példaértékű teljesítményt nyújt, részt vállal a helyi civil szervezetek, közcélú alapítványok támogatásában, segíti azok céljainak megvalósítását, sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez, vagy azokat támogat, kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, vagy egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

a)     a képviselő-testület tagjai,

b)     civil szervezetek,

c)     legalább 3 vállalkozás

az alábbi letölthető nyomtatványon:


Nyomtatvány a felterjesztéshez


Dombóvár Ifjúsági Díjai

Adományozható a 30. életévét be nem töltött, dombóvári születésű vagy Dombóváron élő, dolgozó, illetve tanulmányokat folytató fiatalnak a következő kategóriákban elért kimagasló eredményért.

 

Buzánszky Jenő-díj: adományozható kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

a)     a képviselő-testület tagja,

b)     sportegyesület, vagy

c)     Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete.

 

Ambrus Sándor-díj: adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti együttesnek, csoportnak.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

a)     a képviselő-testület tagja,

b)     Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete, vagy

c)     kulturális tevékenységet folytató civil szervezet.

 

Dr. Péter Gyula-díj: adományozható a tanulmányokban kimagasló eredményt elérő - 4,5-es tanulmányi átlagot meghaladó -, vagy egyéni, illetve csoportos tanulmányi versenyen előkelő helyezést elérő fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak.

Az adományozásra javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagja, vagy

b) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete

 

Nyomtatvány a felterjesztéshez


Dombóvár Elismert Közössége Díj

Adományozható annak a Dombóvár közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösségnek, amely legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységet.

Az adományozásra bárki javaslatot tehet az alábbi letölthető nyomtatványon:

 

Nyomtatvány a felterjesztéshez

2019 JAN 09 11:35:00/