A Szociális Lakásalap Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet kamatmentes kölcsön formájában kérhető támogatásra.


 A pályázaton támogatást igényelhetnek azok, akik dombóvári állandó lakcímmel rendelkeznek.


A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 30.          16.00 óra

 

Pályázható támogatás:

 • Dombóvár város közigazgatási területén található lakás, ház, házrész vásárlásához, vagy házépítés költségeihez való hozzájárulás (max. 200.000,- Ft)

 • Dombóvár város közigazgatási területén található saját lakás, ház bővítéséhez vagy felújításához (max. 150.000,- Ft)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó és családtagjainak pontos személyi adatait
 • a pályázó és családja szociális körülményeinek leírását
 • a családtagok 2017. évi 1 havi nettó jövedelméről az igazolásokat (családi pótlék, árvaellátás, gyerektartás, munkabér, nyugdíj, stb.)
 • jogerős, érvényes építési engedély eredeti példányát
 • adásvételi szerződés eredeti példányát
 • 1 db 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát (munkapéldány is megfelel),
 • a tulajdoni lapon szereplő jogosultak hozzájáruló nyilatkozatait / ha elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve/, eredeti példányban  .
 • a pályázott cél részletes költségvetését
 • a pályázó és családja önerejének bemutatását (pl. készpénz, természetbeni: építőanyag, stb.)
 • a kért támogatás mértékét 
 • telefonos elérhetőséget

 

A pályázatokat a Kuratóriumnak címezve a Polgármesteri Hivatalban
Papp Róbertnénak nyújtható be személyesen  vagy postai úton.

 

A hiányos és határidőn túl érkezett pályázatokat az Alapítvány nem bírálja el!

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Papp Róbertnénál a
 06-20/261-2529 vagy a 74/564-554-es telefonszámon.

 

 

 

 

 

 


2017 MÁR 13 08:35:53/