Dombóvári Gyermekvilág Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Dombóvári Gyermekvilág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával, a munkaköri leírás alapján


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),


Elvárt kompetenciák:

        gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, innovatív gondolkodás, csapatmunka,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Károly Mónika nyújt, a 06-74/466-031 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

        Személyesen: Tóthné Károly Mónika, Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombóvár Város Honlapja - 2017. július 3.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2017 JÚL 03 10:38:14/