Lakossági felhívás

A nagy hidegre való tekintettel megnövekedett a szociális célú tűzifa támogatás igénylőinek a száma.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a jogosultsági feltételekről az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki családjában két vagy ennél több gyermeket nevel, a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a 28.500,- Ft-ot nem haladja meg, továbbá a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Különös méltánylást érdemlő esetben az a személy részesíthető tűzifa támogatásban, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, de a háztartásában az egy főre jutó jövedelem 71.250,- Ft-ot nem haladja meg.

 

Kérjük, hogy a család jövedelemigazolását a kérelem benyújtásakor hozza magával!

 

Krízishelyzet esetén, különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester egyedi döntéssel meghatározott mennyiségű tűzifasegélyt állapíthat meg az arra rászorulónak az érintett kérésére vagy az ügyben eljáró hatóságok jelzése alapján. Krízishelyzetnek minősül különösen az, ha az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hidegre való tekintettel meteorológiai riasztást ad ki.

 

Támogatásként 1m3 tűzifa adható.

 

A kérelmet az Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani, illetve a www.dombovar.hu oldalról is letölthető.

 


2018 FEB 27 15:38:49/