Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01. - 2018.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj Amália utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával, a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        gyermekcentrikus szemléletmód, kreativitás, innovatív gondolkodás, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufelné Glaub Ágnes nyújt, a 06-74-465-315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Zrínyi Miklós utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421/2018/I.-5. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Teufelné Glaub Ágnes, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi Miklós utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombóvár Város Honlapja - 2018. július 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2018 JÚL 17 08:29:34/