Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás díjai és igénybevételi feltételei

Menetdíjak

  • Menetjegy ára: 200,-Ft
  • Összvonalas havi bérlet jegy: 3.730,-Ft
  • Tanuló és nyugdíjas havi bérletjegy:  1.210,-Ft

Igénybevételi feltételek

A helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályai

 

I.

A menetdíj megfizetése

 

A helyi autóbuszjáratot utazás céljából a menetdíj megfizetése mellett bárki igénybe veheti. A menetdíj megfizetése az autóbuszon a vezetőnél váltott menetjeggyel és előre váltott bérletjegyekkel történik. A menet- és bérletjegy a menetdíj megfizetésének bizonyítéka.

 

A menetjegy vonaljegy, amely 30 percig tartó utazásra jogosít bármely helyijáratú vonalon, tetszőleges számú átszállás mellett. A menetjegyet az utazás megkezdésekor az utas köteles az autóbuszra felszálláskor az autóbusz vezetőnél megváltani. A menetjegynek tartalmaznia kell a kiadásának időpontját (nap, óra, perc), mert ettől az időponttól számítandó a 30 perces érvényességi ideje. Érvénytelen menetjeggyel vagy menetjegy nélkül utazó utasnak a teljes árú menetdíjon felül pótdíjat kell fizetni.

 

A bérletjegy mindazok részére, akik a helyi autóbuszjáratokat rendszeresen igénybe veszik, kedvezményes utazást biztosít. Összvonalas és kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletjegy váltható. Az összvonalas és kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletjegy érvényes az összes helyi autóbusz-vonalon.

 

Kedvezményes bérletjegy váltására a jogosultságot a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

 

A viteldíjak az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák, a havi bérlet és a kedvezményes havi bérletjegy díjában a biztosítási díj értéke 2 Ft, a vonaljegy díjában a biztosítási díj értéke 0,2 Ft.)

 

Bérletjegy az autóbusz-állomáson az elővételi pénztárnál és egyéb jegyárusító helyeken készpénzfizetés ellenében váltható. Az elővételi pénztár nyitva tartását az üzemeltető meghirdeti.

 

II.

A bérletjegy érvényessége

 

A havi érvényességű bérletjegyek a tárgyhónap 1-jén 0.00 órától a követő hónap 5-én 24.00 óráig, a negyedéves érvényességű bérletjegyek a negyedév kezdő hónapja 1-jén 0.00 órától a tárgynegyedévet követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.

 

III.

Érvénytelenségi esetek

 

Érvénytelen a menetjegy, ha:

-    azt oly mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet,

-    azt az utas nem az érvényességének megfelelő autóbusz járaton használja utazásra,

-    azt az utazás megkezdése után átruházták.

 

Érvénytelen a bérletjegy, ha:

-    azt önkényesen módosították, abban törlések, javítások történtek,

-    azzal nem a jogos tulajdonosa utazik,

-    azt oly mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet,

-    az utas nem a megjelölt érvényességi időn belül használja fel utazásra,

-    az utas nem a feltüntetett helységben használja fel utazásra,

-    az utas használatához érvényes igazolványt nem tud felmutatni,

-    a bérletjegyről a bérlet-, vagy diákigazolvány száma hiányzik.

 

Érvénytelen bérletjeggyel vagy bérletjegy nélkül utazó utasnak a menetjegy árat és pótdíjat kell fizetni.

 

IV.

Pótdíjak

 

A megállapított viteldíjon felül

8 000 Ft pótdíjat köteles fizetni,

- aki jegy nélkül, érvénytelen menetjeggyel, bérletjeggyel kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

- aki kutyát külön vonaljegy nélkül szállít,

- aki az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat vagy élő állatot visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható,

- aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi.

12 000 Ft pótdíjat fizet az, aki a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

 

Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt az ellenőrzés során felmutatni nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül az üzemeltető által kijelölt helyen történő bemutatás esetén mentesül a pótdíj megfizetése alól, de a menetjegy árának megfelelő összegű bérletbemutatási díjat köteles megfizetni.