Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

intézményvezető: Gulyásné Kovács Zita

Az intézmény által végzett tevékenység

  • Az intézmény alaptevékenységként ellátja egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti gazdálkodási feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak szerint.
  • Az intézmény végzi  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetést Dombóvár városban.
  • Az intézmény közreműködik az egészségügyi alapellátások közfeladaton belül a védőnői szolgálat biztosításában.

Az intézmény telephelyei

 

Telephely megnevezése

Telephely címe

1

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Szivárvány Óvoda székhelyintézmény (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)

7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

2

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)

7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.

3

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye

 (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.

4

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)

7200 Dombóvár, III. utca 34.

5

Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei

7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

6

Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.

7

Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei

7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.

8

Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei

7200 Dombóvár, Pannóia út 21.

9

Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei

7200 Dombóvár, Szabadság utca 27.

10

Védőnői tanácsadó helyiségei

7200 Dombóvár, Hóvirág utca 1.

11

Védőnői tanácsadó helyiségei

7200 Dombóvár, Pannónia út  5.

12

 Védőnői tanácsadó helyiségei

7200 Dombóvár, III. utca 35.

13

Védőnői tanácsadó helyiségei

7200 Dombóvár, Szabadság utca 2.