Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok

A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint 2014-ben egy településen nemzetiségi önkormányzati képviselők választására akkor kerülhetett sor, ha a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak. A népszámlálás során feltett kérdésekre adott válaszok alapján Dombóváron a német, a roma és a horvát nemzetiségűek száma éri el a huszonöt főt (roma - 333 fő, német - 442 fő, horvát - 36 fő). Ennek megfelelően Dombóváron a német, a roma és a horvát nemzetiségek tekintetében került sor települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2014. október 12-én.


A választás kitűzésének napján az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok száma határozza meg, hogy egy-egy nemzetiségnél hány települési képviselő választható. A 2014. évi nemzetiségi választások kitűzésének napján (2014. július 29-én) a nemzetiségi választópolgárok névjegyzékében a német és a roma nemzetiségű dombóváriak közül szerepelt száznál több személy, így esetükben négy, míg a horvát nemzetiségi képviselők választásán csak három képviselő-jelöltre lehetett szavazatot leadni. A megválasztott képviselők öt évre nyertek mandátumot, a nemzetiségi képviselők következő általános választására 2019-ben kerül sor.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2010. évi általános választását követően megalakult Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi általános választások napján megszűnt, mivel örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére Dombóváron nem volt lehetőség a 2011. évi népszámlálási adatokra tekintettel.