A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003

A szerződött támogatás összege: 94.634.730.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

 

A program elsődleges célcsoportját a dombóvári Kakasdomb és Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken (az akcióterületen) élő családok alkotják. Az érintett terület lakossági összetétele vegyes, az alacsony státuszú lakosság (32,56%) mellett más lakosok is találhatók az akcióterületen. Az érintett területek lakossága roma és nem roma vegyesen. Elsődleges célcsoport a Kakasdombon élő népesség 157 fő, az Erzsébet utca nyugati oldalán élő lakosság 240 fő, összesen 397 fő.

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Közösségi szőlészet
 • Egészségprogramok

 


2017 AUG 10 08:21:00/