fbpx

Városunk Dombóvár

A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.

 

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001

A szerződött támogatás összege: 42.349.870.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

A program elsődleges célcsoportját a dombóvári Mászlony szegregátumban (az akcióterületen) élő családok alkotják. Az érintett terület lakossági összetétele jellemzően alacsony státuszú lakosság, melynek aránya eléri a 60%-ot. Ez a szegregációs mutató közel hétszerese a városi értéknek. Az érintett városrészek lakossága roma és nem roma vegyesen. A Mászlonyban élő 128 fő lakosság 39 lakásban lakik, amelyeknek mindegyike alacsony komfortfokozatú (a városi mutató 5,2%).

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Konyhakerti program
 • Egészségprogramok

Konyhakerti program indul Mászlonyban

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrész 24 családja kap veteményes csomagot azért, hogy megművelje a háza mögötti földjét.

A helyi ingatlanok konyhakertjeinek területe átlagosan 400 négyzetméter, azokat azonban csak a lakók egy része művelte meg eddig. Sokan pénz hiányában nem tudták megvenni a különböző vetőmagokat, vagy palántákat, akadtak olyanok, akik lusták voltak a munkát elvégezni, mások pedig szakértelem hiányában hagyták parlagon a földet.

Nemrégiben a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő összeget nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton a mászlonyi szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex program megvalósítására. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a konyhakertek művelését is támogassák.

Horváth Zoltán programkoordinátor elmondta, aki igényli, annak szívesen elmondja és megmutatja, hogy a burgonyát, a hagymát, a zöldborsót és a répát miként kell gondozni. A három éves programba benevezők ingyen kapnak vetőanyagokat, valamint műtrágyát. A kezdeményezésnek nagyon örülnek az említett helybeliek, akik azt remélik, hogy saját maguk fogják majd megtermelni a háztartásuk számára szükséges különféle zöldségeket.

 

Mászlonyban megkezdték a kertek művelését

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrészen lakó családok közül 24 vállalta azt, hogy három évig különböző zöldségeket termeszt a terciáján.

A nemrégiben elindított konyhakerti program az ottani szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex projekt keretében valósul meg, amihez a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton.

A 24 família közül 16 már tavaly ősszel felszántatta a terciáját, nyolc család pedig nemrégiben tette meg ugyanezt. Április 27-én minden család ingyen kapott 25 kilogramm pétisót, két zsák kukorica-vetőmagot, két zsák burgonya-vetőgumót, dughagymát, zöldborsót, valamint sárgarépa-, petrezselyem-, paprika- és paradicsommagot. Azok a napokban a szépen előkészített földbe kerülnek és a konykakerti programban résztvevők hamarosan megkezdik a növények gondozását.

A zöldségek többségét a háztartásaikban használják majd fel a helybeliek, az esetleges többletet pedig a május 2-án megnyitott dombóvári termelői piacon értékesíthetik.

Szabó Loránd polgármester elmondta, hogy nemsokára munkába áll Mászlonyban az a város önkormányzata által alkalmazott főállású gondnok, akinek a településrész közterületeinek rendben tartása és a helybeliek segítése lesz a feladata.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hátrányos helyzetű családokat próbálnak felzárkóztatni

A mászlonyi Közösségi Házban június 22-én, a dombóvári JAM-csarnok konferencia-termében pedig egy nappal később tartottak kulturális közösségi rendezvényt a helyi két szegregátumban és az egy szegregációval veszélyeztetett területen élők, valamint különböző szakemberek részvételével.

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja megvalósítására.

Ennek keretében Oláh Norbert festőművész segítségével nagyméretű fali képet terveztek meg és készítettek el a mászlonyi és a dombóvári gyerekek, akik Terdik Roland operatőr korábbi munkáinak megismerése után az alkotóval egy videóklipp forgatásának előkészítéséhez is hozzákezdtek.

Miközben az óvodások és a diákok a kézügyességüket, valamint a képzelőerejüket tették próbára, addig szüleik szociális munkásokkal és közösségi önkéntesekkel konzultáltak a hátrányos helyzetű családjaik felzárkóztatását segítő lehetőségekről és intézkedésekről. Az előbbi településrészen a tavasszal megkezdett konyhakert program eddigi eredményeit és tapasztalatait is átbeszélték a résztvevők Horváth Zoltán programkoordinátorral.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Tanodával segítették a diákok felzárkóztatását

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációját segítő komplex projektje megvalósítására.

Az említett három településrészen lakó családok iskoláskorú gyermekei az elmúlt hónapokban egy olyan Tanoda-programon vehettek részt, mellyel a szintjükhöz mérten próbálták fejleszteni a tudásukat. A diákok áprilistól a tanév végéig jártak azokra a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokra, ahol idegen nyelvet, természet-, környezet- és helyismeretet, valamint történelmet tanultak.

– A környezeti nevelés is fontos szerepet játszott ezeknél a gyerekeknél, akik sokkal jobban megértik, ha látják és megtapasztalják azt, amiről tanulnak – emelte ki Kurucz Gábor, a Tanoda-program koordinátora. – Nekik nem elég az iskolapadban ülni, hanem ki kell menni velük a természetbe és ott megmutatni mindazt, amiről éppen tanulnak.

Az iskolán kívüli tanulásban résztvevők számára a velük foglalkozó pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítettek, amely alapján fel tudták mérni azt, hogy honnan indultak és hová jutottak a nebulók. A tapasztalatok alapján a Tanoda-program hatékony volt és sikerrel járt, hiszen a tanulók körében a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a bukások, az elégtelen érdemjegyek miatti osztályismétlések száma. A felzárkóztató foglalkozások szeptemberben ismét indulnak és 2020-ig tartanak az iskolai szünetek kivételével.

Szabó Lóránd polgármester azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel támogatták az ismeretek elsajátításában lemaradt diákok felzárkóztatását célzó projektet, hiszen nemcsak a gyerekeknek tudtak segíteni, hanem a pedagógusoknak is, akik így a főállásban végzett munkájukért járó fizetésükön kívül némi többletjövedelemhez is jutottak.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hírek

11.06-án a „Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program” keretében a foglalkozásvezető segítségével a fiatalok fejleszteni tudták álláskeresési technikájukat, önismeretüket, pályaorientációjukat,         kommunikációs készségeiket. A programnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházyi Miklós Szakképző Iskolája biztosította a helyszínt.

November hónapban 15 alkalommal került sor az „Iskolán kívüli tanulást elősegítő program” megrendezésére, melynek során a gyengébb képességű tanulóknak nyújt segítséget két pedagógus a tekintetben, hogy a felzárkóztatás kapcsán a gyermekek a problémamegoldó, és általános képességeiket is fejlesszék a nehezebben tanulható tantárgyak elsajátítása mellett.

16-án Horváth Zoltán konyhakerti program koordinátor felmérést végzett a területen a programban még szóba jöhető családok tekintetében, illetve személyesen több ügyféllel konzultált, tanácsokat adott, valamint megtekintette az eddig elvégzett munkákat, és feljegyezte a soron következő teendőket.

25-én Családi napot tartottunk, melynek során Hartung Vilmosné védőnő a gyermekeknek tartott kézműves foglakozás keretében a megjelent szülőknek az egészséges táplálkozás, életmód,, friss levegőn való tartózkodás fontosságát emelte ki, mely ebben az időszakban rendkívül fontos volt.

Tájékoztató a projektről

Letölthető:

Tájékoztatás a projekt állásáról

 

Közösségi várakozás

 1. december 6.-án közösségi várakozást szerveztünk a területen élőknek a közösségi házban. Apró ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a gyermekeknek, illetve téli díszeket, dekorációkat készítettünk, miközben ünnepi zenéket hallgattunk. A program nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek élvezték a barkácsolást és nagyon örültek ajándékaiknak. A szülőknek pedig jó alkalom volt ez arra, hogy egymással, illetve a szociális munkásokkal beszélgethessenek, kiszakadjanak kicsit a hétköznapokból.

Pszichológus

 1. december 13.-án tartott foglalkozást pszichológusunk. A területen élő gyermekek élvezik ezeket az alkalmakat, olyan képességekre tesznek szert, melyre alapvetően nincs lehetőségük. Bár először zárkózottak voltak pszichológusunkkal szemben, mostanra már megszerették, alig várják a találkozókat.

Iránytű program

 1. december 12.-én és 18.-án az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak az Iránytű program kapcsán pályaorientációs képzést.

Kortárs-sorstárs program

 1. december 12.-én az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak csoportfoglalkozást a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában a sorstárs-kortárs mentorprogramjukról.

Egészségprogram

 1. december 9.-én Hartung Vilmosné védőnő tartott a területen élőknek egészségprogramot. A szülőknek ilyenkor lehetőségük van a védőnővel beszélni, kérdéseiket feltenni, miközben a gyermekek most téli dekorációkat készítettek.

Iskolán kívüli tanulást segítő program

 1. december 6.-án, 11.-én, 18.-án és 20.-án a területen élő gyermekek iskolán kívüli tanulást segítő programunkon vettek részt. Pedagógusaink igyekeznek a gyerekeknek segíteni azokban a tantárgyakban, amelyekből nem olyan sikeresek, illetve a gyerekek jelezhetik, mi az a tananyag, amiből szeretnének korrepetálást.

Konyhakerti program

 1. december 14.-én Szabotin Gábor tartott előadást a területen élőknek a közösségi házban. A kertprogram koordinátora a télen végezhető kerti munkákról és a tavasz első munkálatairól beszélt a lakókkal.
 1. január 10-én és 24-én a Dombóvári József Attila iskolában tartott folyamatos foglalkozást a területen élő gyerekeknek pszichológusunk. A fiatalok már a (kezdeti nehézségek után) nagy örömmel várják a foglalkozást, hiszen itt olyan készségekre és képességekre tesznek szert, amikre amúgy saját maguktól nem lennének képesek.
 1. január 10-én, 15-én, 24-én és 29-én iskolán kívüli felzárkóztató programot tartottak pedagógusok a Dombóvári József Attila Áltanos iskolában. Próbálnak minden fiatallal egyénileg is foglalkozni, hogy feltudják mérni, mi az amiben segítségre szorul. Játékosan tanulnak ezeken a programokon. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekek saját maguk kitudják fejezni gondolataikat, érzéseiket. Hangsúlyt fektetnek a személyiség formálásra, a kapcsolattartásra és a megfelelő kommunikációra is.
 1. január 8-án, 15-én, 22-én és 29-én pályaorientációs foglalkozásokon vettek részt a diákok, ahol ebben a hónapban több mindennel is foglalkoztak. A pedagógusok segítségével a diákok megtanultak önéletrajzot csinálni és böngésztek az interneten az állás lehetőségek között. Valamint különböző szakmákkal ismerkedtek meg.
 1. január 13-án Hartung Vilmosné védőnő tartott a területen élő családoknak egészség programot, ahol a szülőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket.

2020.január 18-án Szabotin Gábor tartott a kert programmal kapcsolatban csoportos foglalkozást, melyen a növények ültetéséről és a komposztálásról esett szó.

Az Iskolán kívüli tanulást segítő program februárban 4 alkalommal valósult meg. A foglalkozások célja a logikus gondolkodás fejlesztése volt, melyet a foglalkoztató szaktanárok társasjáték formájában tettek színesebbé.

A hónap során a Belvárosi Általános Iskolában a Pályaorientációs program keretében a fiatalok a tudatos szakmaválasztást helyezték előtérbe élménypedagógiai módszerek alkalmazásával.

Február hónapban a József Attila Általános Iskolában 2 alkalommal foglalkozott pszichológus a program iránt érdeklődő gyerekekkel. A csoportfoglalkozás során a tanulók művészetterápiás módszerekkel a kapcsolatok, barátságok szorosságát, vagy felszínességét értékelték ki.

A „munkába állást, foglakoztatást elősegítő program” keretében a foglalkozásvezető segítségével a fiatalok fejleszteni tudták álláskeresési technikájukat, önismeretüket, pályaorientációjukat,          kommunikációs készségeiket. A programnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházyi Miklós Szakképző Iskolája biztosította a helyszínt.

15-én sor került a „konyhakerti program” megtartására. A téli időszakban kinti munkát nem lehet végezni, ezért a foglakozáson résztvevőknek oktatást tartott a megtermelt termények tárolásáról Szabotin Gábor programkoordinátor.

17-én Hartung Vilmosné védőnő tartott egészségnapot, melyen, a programon megjelenteknek látásvizsgálatot, illetve ismételten történt vérnyomás és pulzus mérés.

Március 3-án a Dombóvári Járási Hivatal közreműködésével közösségi program valósult meg, melynek kapcsán, a területen élő lakosok tájékoztatást kaptak a Hivatalban igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokról, lehetőségekről.

Március 13-án Kónya Lilla a projektben alkalmazott iskolai pszichológus tartott a Dombóvári Belvárosi Iskolában foglalkozást az arra igényt tartó, területen élő gyermekeknek, melynek során saját élményeiket oszthatták meg, valamint kötetlen beszélgetés folyt hétköznapi problémáikról.

A Kormány 2020.március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

A Szakmai Vezetővel egyeztetve kidolgozásra kerültek a járványhelyzetben történő szociális munka elvégzésének módszerei. Az ügyfelekkel online formában, telefonon, illetve a közösségi médiák segítségével tartottuk rendszeresen a kapcsolatot.

Április 22-én Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora kiosztotta a programban részt vevőknek a magokat, vetőburgonyát és a műtrágyát. Valamint mindenkivel váltott pár szót a használatukról, elvetésükről.

2020.04.10-én, 2020.04.17-én és 2020.04.24-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora május hónapban a programban résztvevők kertjeiket ellenőrizte, hogy mindent a megfelelő módon és időben lett-e eltéve, valamint tanácsokat adott a résztvevőknek.

2020.05.13-án és 2020.05.27-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora május hónapban a programban résztvevők kertjeiket ellenőrizte. Megnézte, hogy minden megfelelően növekszik, fejlődik-e, valamint hasznos tanácsokat adott a résztvevőknek erre vonatkozólag.

2020.06.16-án és 2020.06.22-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekek leginkább a nyári szünetről, nyári terveikről, valamint a továbbtanulási lehetőségeikről beszéltek Kónya Lilla pszichológusnak.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó egyéb közösségi rendezvények lemondásra kerültek, de az egyeztetések már folynak az újraindításaik kapcsán.

07.23.-án iskolai pszichológus foglalkozott az a programra igényt tartó gyerekekkel. Fő elemként energizáló, az egymáshoz történő kapcsolódást, érzelmi kötődést szimbolizálták.

07.29.-én a konyhakerti program koordinátora ellenőrzést tartott a programban résztvevő családoknál, ahol többségében rendezettnek találta a kerteket, valamint szakszerű tanácsadást adott a hamarosan sorra kerülő betakarítással, tárolással kapcsolatban.

08.25.-én Kónya Lilla pszichológus foglalkozott a területen élő gyerekek egy részével. Különböző művészetterápiás eszközökkel segítette a gyerekek felkészülését a közeledő tanévre, valamint az időbeosztás fontosságáról is beszélhettek a gyerekek a szakemberrel.

08.03.-07. között a területen élő gyerekek az egy héten át tartó foglalkozássorozaton vehettek részt, ahol a Landart stílussal ismerkedhettek, illetve a foglalkozásvezetők segítségével alkothattak képeket a különböző természetben előforduló tárgyakból.

08.28.-án Horváth Zoltán a program koordinátora egyéni tanácsadások révén ellenőrizte a programban részt vevők kertjeit. Tanácsokat adott a gyomirtással kapcsolatban. A betakarítások nagy része már megtörtént, így jó tanácsokkal látta el a résztvevőket a termények helyes tárolásával kapcsolatban.

Hartung Vilmosné védőnő 08.10.-én tartott egészségprogramot a területen élőknek. A foglalkozáson a dohányzás rövid és hosszú távú hatásairól, valamint a COVID-19 vírusról volt szó. A résztvevők aktívak voltak, beszélgettek, elmondták véleményüket.

A foglalkozáson kívül a védőnő egyéni családlátogatások alkalmával jutatta el a Tisztifőorvos szavait, valamint a nyári kánikuláról és a folyamatos folyadékbevitelről beszélt az édesanyákkal.

Hartung Vilmosné védőnő 09.07.-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Szó volt többek között a fejtetvességről és a személyes higiénéről is. A foglalkozáson ceruzatartókat és őszi mécseseket készítettek együtt a területen élők.

A védőnő a csoportos foglalkozások mellett egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a COVID-19 vírus, valamint a csoportos foglalkozáshoz hasonlóan a fejtetvességről és annak kezeléséről adott tájékoztatást a családoknak.

Hartung Vilmosné védőnő 10.05.-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Mivel október a látás hónapja, így a védőnő látásvizsgálatot végzett a résztvevőkkel, valamint a folyamatos ellenőrzés fontosságára.

Az őszi szünetben a védőnő a gyermekeknek tartott foglalkozást, amin töklámpást készítettek együtt.

A védőnő egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a szűrések fontosságára hívta fel a területen élők figyelmét.

Október 28.-án a területen élő gyerekek az Autonómia Alapítvány kortárs-sorstárs mentorprogramján vehettek részt. A gyermekek feladata egy film készítése volt, melyet teljes egészében ők találtak ki és ők is valósították meg a kivitelezést. A gyerekek szívesen jöttek és vettek részt a programon.

11.05-én Hartung Vilmosné védőnő tartott csoportos foglalkozást a területen élőknek. A megfázásos betegségekről, ezek megelőzéséről és a megfelelő öltözködésről esett szó többek között, miközben karácsonyváró kézműveskedésben is részt vehettek az anyukák.

A hónap során több alkalommal egyéni látogatások is zajlottak, mely során szintén a fent említett témákról, valamint a COVID-19 vírusról is szó esett.

2020 decemberében a járványügyi helyzetre való tekintettel csak egyéni tanácsadások valósultak meg.

Ezeknek a tanácsadásoknak a fő témája még mindig a vírus és az azzal kapcsolatos szigorítások, korlátozások voltak.

Hartung Vilmosné védőnő a területen élőkkel a karácsonyról, az ünnepi menüről és annak egészségesebbé tételéről.

2021 januárjában a járványügyi helyzetre való tekintettel csak egyéni tanácsadások valósultak meg.

Ezeknek a tanácsadásoknak a fő témája még mindig a vírus és az azzal kapcsolatos szigorítások, korlátozások voltak.

Valamint sokak bizonytalanok a védőoltás szükségességében. Ilyenkor kérdéseiket feltehetik Hartung Vilmosné védőnőnek, aki folyamatosan szakmai tanácsokkal látja el a területen élőket.

Február hónapban az egészségprogram során sem valósult meg csoportos foglalkozás a járványügyi helyzetre való tekintettel, így Hartung Vilmosné védőnő egyéni tanácsadások során beszélt a területen élőkkel többek között a természetes köhögés- és lázcsillapításról, valamint, hogy mikor, milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz.

A területen élők örültek a tájékoztatásnak, hogy személyesen és nem csak a médiából kapnak információkat.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

A rendszeres, alapos, szappanos kézmosással, valamint az általános maszkviseléssel már sokat tehetnek a megbetegedés ellen!

 

Március hónapban a vírus helyzetre való tekintettel még mindig csak egyéni tanácsadások valósulhattak meg Hartung Vilmosné védőnővel.

A védőnő a hónapban a nők egészségéről, a családok egészségéről beszélt a területen élőkkel, akik örömmel fogadták a tájékoztatást. Örültek, hogy személyesen is kérdezhetnek, információhoz juthatnak, és nem csak a médiából informálódnak.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

A vírushelyzetre való tekintettel április hónapban is csak egyéni tanácsadásokra volt lehetőség Hartung Vilmosné védőnővel.

A védőnő elmondása szerint számos kérdés vetődik fel még mindig az emberekben, bizonytalanok. Ami igazán foglalkoztatja az embereket: az oltás fontossága. Április hónap szempontjából ez még aktuálisabb, hiszen április 26 és május 2 között volt az Európai Nemzetközi Védőoltási hét. Ennek kapcsán Hartung Vilmosné részletesebben beszélt a régi és napjainkban jelenlévő oltásokról, fontosságukról.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

Hartung Vilmosné védőnő a hónap során egyéni tanácsadás keretein belül találkozott a területen élőkkel. Beszéltek többek között az oltásról, a kisdedtáplálásról, hogy mit és mennyit egyen a gyermek, illetve a táplálkozással összefüggő betegségekről.

A védőnő elmondta, érzése szerint a maszkviselést egyre nehezebben viselik az emberek, de annak örülnek, hogy a köztereken már nem kell maszkot viselni.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

Nyári foglalkozássorozat

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket közösségi programunkra, ahol bepillantást nyerhetnek a zsonglőrök világába!

Helyszín: Dombóvár, Kinizsi u. 37. (Jam Csarnok)

Időpont: 2021.07.19.-2021.07.23.

8 órától 16 óráig!

Az étkezés és a szállítás biztosított!

Július 19. és 23. között a területen élő gyerekek nyári foglalkozássorozaton vehettek részt.

A hét minden napján az Autonómia Alapítvány által szervezett zsonglőrrel dolgozhattak, így megtanulhattak alapvető mutatványokat, megismerkedhettek a zsonglőrök eszközeit, majd péntek délután bemutathatták szüleiknek azt, amit a héten tanultak.

A napok másik felében a gyerekek a szociális munkásokkal játszhattak önismereti, valamint társasjátékokat, valamint lehetőségük nyílt csillámtetoválást kérni. Meglátogatták a Vasúttörténeti Gyűjteményt, ahol az egész bunkerben végigvezették őket és megismerkedhettek a vasút, illetve Dombóvár történelmének egy részével. Lehetőséget kaptunk a Dombóvári Rendőrkapitányság megtekintésére is, ahol bepillantást nyerhettek a rendőrök életébe, munkájába, munkaeszközeiket is megismerhették, valamint az épület belső felépítését is elmagyarázta Tóth Szilvia főtörzszászlós.

A gyerekek rengeteg élménnyel, jó kedvvel gazdagodtak a hét során.

Last modified: 2022.01.11.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat