fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001

Pályázat címe: A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Támogatás összege: 42 168 970 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Jelen projekt átfogó célja Dombóvár szegregált területein – kiemelten a mélyszegénységben – élő roma és nem roma lakosság társadalmi integrációjának erősítése elsősorban közösségi, szociális, oktatási, foglalkoztatási és pénzügyi tudatosságot erősítő programok révén. Cél volt továbbá az érintett lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése, távlatosan ennek megszüntetése. A projekt hozzájárult a leromlott városrészek infrastrukturális fejlesztését célzó városrehabilitációs projektekhez.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Szociális szakemberek szakmai támogatása
 • Folyamatos szociális munka
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Iskolán kívüli tanulást segítő program
 • Kortárs és sortárs mentor program
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekek számára
 • Pénzügyi megtakarítás program
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Konyhakerti program
 • Egészségprogramok
 • Település szintű kommunikáció

A projekt befejezése: 2023.08.31.

Konyhakerti program indul Mászlonyban

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrész 24 családja kap veteményes csomagot azért, hogy megművelje a háza mögötti földjét.

A helyi ingatlanok konyhakertjeinek területe átlagosan 400 négyzetméter, azokat azonban csak a lakók egy része művelte meg eddig. Sokan pénz hiányában nem tudták megvenni a különböző vetőmagokat, vagy palántákat, akadtak olyanok, akik lusták voltak a munkát elvégezni, mások pedig szakértelem hiányában hagyták parlagon a földet.

Nemrégiben a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő összeget nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton a mászlonyi szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex program megvalósítására. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a konyhakertek művelését is támogassák.

Horváth Zoltán programkoordinátor elmondta, aki igényli, annak szívesen elmondja és megmutatja, hogy a burgonyát, a hagymát, a zöldborsót és a répát miként kell gondozni. A három éves programba benevezők ingyen kapnak vetőanyagokat, valamint műtrágyát. A kezdeményezésnek nagyon örülnek az említett helybeliek, akik azt remélik, hogy saját maguk fogják majd megtermelni a háztartásuk számára szükséges különféle zöldségeket.

 

Mászlonyban megkezdték a kertek művelését

A közigazgatásilag Dombóvárhoz tartozó településrészen lakó családok közül 24 vállalta azt, hogy három évig különböző zöldségeket termeszt a terciáján.

A nemrégiben elindított konyhakerti program az ottani szegregátumban élők társadalmi integrációját segítő helyi szintű komplex projekt keretében valósul meg, amihez a város önkormányzata 42.350.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020-pályázaton.

A 24 família közül 16 már tavaly ősszel felszántatta a terciáját, nyolc család pedig nemrégiben tette meg ugyanezt. Április 27-én minden család ingyen kapott 25 kilogramm pétisót, két zsák kukorica-vetőmagot, két zsák burgonya-vetőgumót, dughagymát, zöldborsót, valamint sárgarépa-, petrezselyem-, paprika- és paradicsommagot. Azok a napokban a szépen előkészített földbe kerülnek és a konykakerti programban résztvevők hamarosan megkezdik a növények gondozását.

A zöldségek többségét a háztartásaikban használják majd fel a helybeliek, az esetleges többletet pedig a május 2-án megnyitott dombóvári termelői piacon értékesíthetik.

Szabó Loránd polgármester elmondta, hogy nemsokára munkába áll Mászlonyban az a város önkormányzata által alkalmazott főállású gondnok, akinek a településrész közterületeinek rendben tartása és a helybeliek segítése lesz a feladata.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hátrányos helyzetű családokat próbálnak felzárkóztatni

A mászlonyi Közösségi Házban június 22-én, a dombóvári JAM-csarnok konferencia-termében pedig egy nappal később tartottak kulturális közösségi rendezvényt a helyi két szegregátumban és az egy szegregációval veszélyeztetett területen élők, valamint különböző szakemberek részvételével.

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja megvalósítására.

Ennek keretében Oláh Norbert festőművész segítségével nagyméretű fali képet terveztek meg és készítettek el a mászlonyi és a dombóvári gyerekek, akik Terdik Roland operatőr korábbi munkáinak megismerése után az alkotóval egy videóklipp forgatásának előkészítéséhez is hozzákezdtek.

Miközben az óvodások és a diákok a kézügyességüket, valamint a képzelőerejüket tették próbára, addig szüleik szociális munkásokkal és közösségi önkéntesekkel konzultáltak a hátrányos helyzetű családjaik felzárkóztatását segítő lehetőségekről és intézkedésekről. Az előbbi településrészen a tavasszal megkezdett konyhakert program eddigi eredményeit és tapasztalatait is átbeszélték a résztvevők Horváth Zoltán programkoordinátorral.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Tanodával segítették a diákok felzárkóztatását

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációját segítő komplex projektje megvalósítására.

Az említett három településrészen lakó családok iskoláskorú gyermekei az elmúlt hónapokban egy olyan Tanoda-programon vehettek részt, mellyel a szintjükhöz mérten próbálták fejleszteni a tudásukat. A diákok áprilistól a tanév végéig jártak azokra a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokra, ahol idegen nyelvet, természet-, környezet- és helyismeretet, valamint történelmet tanultak.

– A környezeti nevelés is fontos szerepet játszott ezeknél a gyerekeknél, akik sokkal jobban megértik, ha látják és megtapasztalják azt, amiről tanulnak – emelte ki Kurucz Gábor, a Tanoda-program koordinátora. – Nekik nem elég az iskolapadban ülni, hanem ki kell menni velük a természetbe és ott megmutatni mindazt, amiről éppen tanulnak.

Az iskolán kívüli tanulásban résztvevők számára a velük foglalkozó pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítettek, amely alapján fel tudták mérni azt, hogy honnan indultak és hová jutottak a nebulók. A tapasztalatok alapján a Tanoda-program hatékony volt és sikerrel járt, hiszen a tanulók körében a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a bukások, az elégtelen érdemjegyek miatti osztályismétlések száma. A felzárkóztató foglalkozások szeptemberben ismét indulnak és 2020-ig tartanak az iskolai szünetek kivételével.

Szabó Lóránd polgármester azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel támogatták az ismeretek elsajátításában lemaradt diákok felzárkóztatását célzó projektet, hiszen nemcsak a gyerekeknek tudtak segíteni, hanem a pedagógusoknak is, akik így a főállásban végzett munkájukért járó fizetésükön kívül némi többletjövedelemhez is jutottak.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

Hírek

11.06-án a „Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program” keretében a foglalkozásvezető segítségével a fiatalok fejleszteni tudták álláskeresési technikájukat, önismeretüket, pályaorientációjukat,         kommunikációs készségeiket. A programnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházyi Miklós Szakképző Iskolája biztosította a helyszínt.

November hónapban 15 alkalommal került sor az „Iskolán kívüli tanulást elősegítő program” megrendezésére, melynek során a gyengébb képességű tanulóknak nyújt segítséget két pedagógus a tekintetben, hogy a felzárkóztatás kapcsán a gyermekek a problémamegoldó, és általános képességeiket is fejlesszék a nehezebben tanulható tantárgyak elsajátítása mellett.

16-án Horváth Zoltán konyhakerti program koordinátor felmérést végzett a területen a programban még szóba jöhető családok tekintetében, illetve személyesen több ügyféllel konzultált, tanácsokat adott, valamint megtekintette az eddig elvégzett munkákat, és feljegyezte a soron következő teendőket.

25-én Családi napot tartottunk, melynek során Hartung Vilmosné védőnő a gyermekeknek tartott kézműves foglakozás keretében a megjelent szülőknek az egészséges táplálkozás, életmód,, friss levegőn való tartózkodás fontosságát emelte ki, mely ebben az időszakban rendkívül fontos volt.

Tájékoztató a projektről

Letölthető:

Tájékoztatás a projekt állásáról

Közösségi várakozás

 1. december 6.-án közösségi várakozást szerveztünk a területen élőknek a közösségi házban. Apró ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a gyermekeknek, illetve téli díszeket, dekorációkat készítettünk, miközben ünnepi zenéket hallgattunk. A program nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek élvezték a barkácsolást és nagyon örültek ajándékaiknak. A szülőknek pedig jó alkalom volt ez arra, hogy egymással, illetve a szociális munkásokkal beszélgethessenek, kiszakadjanak kicsit a hétköznapokból.

Pszichológus

 1. december 13.-án tartott foglalkozást pszichológusunk. A területen élő gyermekek élvezik ezeket az alkalmakat, olyan képességekre tesznek szert, melyre alapvetően nincs lehetőségük. Bár először zárkózottak voltak pszichológusunkkal szemben, mostanra már megszerették, alig várják a találkozókat.

Iránytű program

 1. december 12.-én és 18.-án az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak az Iránytű program kapcsán pályaorientációs képzést.

Kortárs-sorstárs program

 1. december 12.-én az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak csoportfoglalkozást a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában a sorstárs-kortárs mentorprogramjukról.

Egészségprogram

 1. december 9.-én Hartung Vilmosné védőnő tartott a területen élőknek egészségprogramot. A szülőknek ilyenkor lehetőségük van a védőnővel beszélni, kérdéseiket feltenni, miközben a gyermekek most téli dekorációkat készítettek.

Iskolán kívüli tanulást segítő program

 1. december 6.-án, 11.-én, 18.-án és 20.-án a területen élő gyermekek iskolán kívüli tanulást segítő programunkon vettek részt. Pedagógusaink igyekeznek a gyerekeknek segíteni azokban a tantárgyakban, amelyekből nem olyan sikeresek, illetve a gyerekek jelezhetik, mi az a tananyag, amiből szeretnének korrepetálást.

Konyhakerti program

 1. december 14.-én Szabotin Gábor tartott előadást a területen élőknek a közösségi házban. A kertprogram koordinátora a télen végezhető kerti munkákról és a tavasz első munkálatairól beszélt a lakókkal.
 1. január 10-én és 24-én a Dombóvári József Attila iskolában tartott folyamatos foglalkozást a területen élő gyerekeknek pszichológusunk. A fiatalok már a (kezdeti nehézségek után) nagy örömmel várják a foglalkozást, hiszen itt olyan készségekre és képességekre tesznek szert, amikre amúgy saját maguktól nem lennének képesek.
 1. január 10-én, 15-én, 24-én és 29-én iskolán kívüli felzárkóztató programot tartottak pedagógusok a Dombóvári József Attila Áltanos iskolában. Próbálnak minden fiatallal egyénileg is foglalkozni, hogy feltudják mérni, mi az amiben segítségre szorul. Játékosan tanulnak ezeken a programokon. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekek saját maguk kitudják fejezni gondolataikat, érzéseiket. Hangsúlyt fektetnek a személyiség formálásra, a kapcsolattartásra és a megfelelő kommunikációra is.
 1. január 8-án, 15-én, 22-én és 29-én pályaorientációs foglalkozásokon vettek részt a diákok, ahol ebben a hónapban több mindennel is foglalkoztak. A pedagógusok segítségével a diákok megtanultak önéletrajzot csinálni és böngésztek az interneten az állás lehetőségek között. Valamint különböző szakmákkal ismerkedtek meg.
 1. január 13-án Hartung Vilmosné védőnő tartott a területen élő családoknak egészség programot, ahol a szülőknek lehetőségük volt feltenni kérdéseiket.

2020.január 18-án Szabotin Gábor tartott a kert programmal kapcsolatban csoportos foglalkozást, melyen a növények ültetéséről és a komposztálásról esett szó.

Az Iskolán kívüli tanulást segítő program februárban 4 alkalommal valósult meg. A foglalkozások célja a logikus gondolkodás fejlesztése volt, melyet a foglalkoztató szaktanárok társasjáték formájában tettek színesebbé.

A hónap során a Belvárosi Általános Iskolában a Pályaorientációs program keretében a fiatalok a tudatos szakmaválasztást helyezték előtérbe élménypedagógiai módszerek alkalmazásával.

Február hónapban a József Attila Általános Iskolában 2 alkalommal foglalkozott pszichológus a program iránt érdeklődő gyerekekkel. A csoportfoglalkozás során a tanulók művészetterápiás módszerekkel a kapcsolatok, barátságok szorosságát, vagy felszínességét értékelték ki.

A „munkába állást, foglakoztatást elősegítő program” keretében a foglalkozásvezető segítségével a fiatalok fejleszteni tudták álláskeresési technikájukat, önismeretüket, pályaorientációjukat,          kommunikációs készségeiket. A programnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházyi Miklós Szakképző Iskolája biztosította a helyszínt.

15-én sor került a „konyhakerti program” megtartására. A téli időszakban kinti munkát nem lehet végezni, ezért a foglakozáson résztvevőknek oktatást tartott a megtermelt termények tárolásáról Szabotin Gábor programkoordinátor.

17-én Hartung Vilmosné védőnő tartott egészségnapot, melyen, a programon megjelenteknek látásvizsgálatot, illetve ismételten történt vérnyomás és pulzus mérés.

Március 3-án a Dombóvári Járási Hivatal közreműködésével közösségi program valósult meg, melynek kapcsán, a területen élő lakosok tájékoztatást kaptak a Hivatalban igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokról, lehetőségekről.

Március 13-án Kónya Lilla a projektben alkalmazott iskolai pszichológus tartott a Dombóvári Belvárosi Iskolában foglalkozást az arra igényt tartó, területen élő gyermekeknek, melynek során saját élményeiket oszthatták meg, valamint kötetlen beszélgetés folyt hétköznapi problémáikról.

A Kormány 2020.március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

A Szakmai Vezetővel egyeztetve kidolgozásra kerültek a járványhelyzetben történő szociális munka elvégzésének módszerei. Az ügyfelekkel online formában, telefonon, illetve a közösségi médiák segítségével tartottuk rendszeresen a kapcsolatot.

Április 22-én Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora kiosztotta a programban részt vevőknek a magokat, vetőburgonyát és a műtrágyát. Valamint mindenkivel váltott pár szót a használatukról, elvetésükről.

2020.04.10-én, 2020.04.17-én és 2020.04.24-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora május hónapban a programban résztvevők kertjeiket ellenőrizte, hogy mindent a megfelelő módon és időben lett-e eltéve, valamint tanácsokat adott a résztvevőknek.

2020.05.13-án és 2020.05.27-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

Horváth Zoltán a kertprogram koordinátora május hónapban a programban résztvevők kertjeiket ellenőrizte. Megnézte, hogy minden megfelelően növekszik, fejlődik-e, valamint hasznos tanácsokat adott a résztvevőknek erre vonatkozólag.

2020.06.16-án és 2020.06.22-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 4 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekek leginkább a nyári szünetről, nyári terveikről, valamint a továbbtanulási lehetőségeikről beszéltek Kónya Lilla pszichológusnak.

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó egyéb közösségi rendezvények lemondásra kerültek, de az egyeztetések már folynak az újraindításaik kapcsán.

07.23.-án iskolai pszichológus foglalkozott az a programra igényt tartó gyerekekkel. Fő elemként energizáló, az egymáshoz történő kapcsolódást, érzelmi kötődést szimbolizálták.

07.29.-én a konyhakerti program koordinátora ellenőrzést tartott a programban résztvevő családoknál, ahol többségében rendezettnek találta a kerteket, valamint szakszerű tanácsadást adott a hamarosan sorra kerülő betakarítással, tárolással kapcsolatban.

08.25.-én Kónya Lilla pszichológus foglalkozott a területen élő gyerekek egy részével. Különböző művészetterápiás eszközökkel segítette a gyerekek felkészülését a közeledő tanévre, valamint az időbeosztás fontosságáról is beszélhettek a gyerekek a szakemberrel.

08.03.-07. között a területen élő gyerekek az egy héten át tartó foglalkozássorozaton vehettek részt, ahol a Landart stílussal ismerkedhettek, illetve a foglalkozásvezetők segítségével alkothattak képeket a különböző természetben előforduló tárgyakból.

08.28.-án Horváth Zoltán a program koordinátora egyéni tanácsadások révén ellenőrizte a programban részt vevők kertjeit. Tanácsokat adott a gyomirtással kapcsolatban. A betakarítások nagy része már megtörtént, így jó tanácsokkal látta el a résztvevőket a termények helyes tárolásával kapcsolatban.

Hartung Vilmosné védőnő 08.10.-én tartott egészségprogramot a területen élőknek. A foglalkozáson a dohányzás rövid és hosszú távú hatásairól, valamint a COVID-19 vírusról volt szó. A résztvevők aktívak voltak, beszélgettek, elmondták véleményüket.

A foglalkozáson kívül a védőnő egyéni családlátogatások alkalmával jutatta el a Tisztifőorvos szavait, valamint a nyári kánikuláról és a folyamatos folyadékbevitelről beszélt az édesanyákkal.

Hartung Vilmosné védőnő 09.07.-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Szó volt többek között a fejtetvességről és a személyes higiénéről is. A foglalkozáson ceruzatartókat és őszi mécseseket készítettek együtt a területen élők.

A védőnő a csoportos foglalkozások mellett egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a COVID-19 vírus, valamint a csoportos foglalkozáshoz hasonlóan a fejtetvességről és annak kezeléséről adott tájékoztatást a családoknak.

Hartung Vilmosné védőnő 10.05.-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Mivel október a látás hónapja, így a védőnő látásvizsgálatot végzett a résztvevőkkel, valamint a folyamatos ellenőrzés fontosságára.

Az őszi szünetben a védőnő a gyermekeknek tartott foglalkozást, amin töklámpást készítettek együtt.

A védőnő egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a szűrések fontosságára hívta fel a területen élők figyelmét.

Október 28.-án a területen élő gyerekek az Autonómia Alapítvány kortárs-sorstárs mentorprogramján vehettek részt. A gyermekek feladata egy film készítése volt, melyet teljes egészében ők találtak ki és ők is valósították meg a kivitelezést. A gyerekek szívesen jöttek és vettek részt a programon.

11.05-én Hartung Vilmosné védőnő tartott csoportos foglalkozást a területen élőknek. A megfázásos betegségekről, ezek megelőzéséről és a megfelelő öltözködésről esett szó többek között, miközben karácsonyváró kézműveskedésben is részt vehettek az anyukák.

A hónap során több alkalommal egyéni látogatások is zajlottak, mely során szintén a fent említett témákról, valamint a COVID-19 vírusról is szó esett.

2020 decemberében a járványügyi helyzetre való tekintettel csak egyéni tanácsadások valósultak meg.

Ezeknek a tanácsadásoknak a fő témája még mindig a vírus és az azzal kapcsolatos szigorítások, korlátozások voltak.

Hartung Vilmosné védőnő a területen élőkkel a karácsonyról, az ünnepi menüről és annak egészségesebbé tételéről.

2021 januárjában a járványügyi helyzetre való tekintettel csak egyéni tanácsadások valósultak meg.

Ezeknek a tanácsadásoknak a fő témája még mindig a vírus és az azzal kapcsolatos szigorítások, korlátozások voltak.

Valamint sokak bizonytalanok a védőoltás szükségességében. Ilyenkor kérdéseiket feltehetik Hartung Vilmosné védőnőnek, aki folyamatosan szakmai tanácsokkal látja el a területen élőket.

Február hónapban az egészségprogram során sem valósult meg csoportos foglalkozás a járványügyi helyzetre való tekintettel, így Hartung Vilmosné védőnő egyéni tanácsadások során beszélt a területen élőkkel többek között a természetes köhögés- és lázcsillapításról, valamint, hogy mikor, milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz.

A területen élők örültek a tájékoztatásnak, hogy személyesen és nem csak a médiából kapnak információkat.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

A rendszeres, alapos, szappanos kézmosással, valamint az általános maszkviseléssel már sokat tehetnek a megbetegedés ellen!

 

Március hónapban a vírus helyzetre való tekintettel még mindig csak egyéni tanácsadások valósulhattak meg Hartung Vilmosné védőnővel.

A védőnő a hónapban a nők egészségéről, a családok egészségéről beszélt a területen élőkkel, akik örömmel fogadták a tájékoztatást. Örültek, hogy személyesen is kérdezhetnek, információhoz juthatnak, és nem csak a médiából informálódnak.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

A vírushelyzetre való tekintettel április hónapban is csak egyéni tanácsadásokra volt lehetőség Hartung Vilmosné védőnővel.

A védőnő elmondása szerint számos kérdés vetődik fel még mindig az emberekben, bizonytalanok. Ami igazán foglalkoztatja az embereket: az oltás fontossága. Április hónap szempontjából ez még aktuálisabb, hiszen április 26 és május 2 között volt az Európai Nemzetközi Védőoltási hét. Ennek kapcsán Hartung Vilmosné részletesebben beszélt a régi és napjainkban jelenlévő oltásokról, fontosságukról.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

Hartung Vilmosné védőnő a hónap során egyéni tanácsadás keretein belül találkozott a területen élőkkel. Beszéltek többek között az oltásról, a kisdedtáplálásról, hogy mit és mennyit egyen a gyermek, illetve a táplálkozással összefüggő betegségekről.

A védőnő elmondta, érzése szerint a maszkviselést egyre nehezebben viselik az emberek, de annak örülnek, hogy a köztereken már nem kell maszkot viselni.

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

Nyári foglalkozássorozat

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket közösségi programunkra, ahol bepillantást nyerhetnek a zsonglőrök világába!

Helyszín: Dombóvár, Kinizsi u. 37. (Jam Csarnok)

Időpont: 2021.07.19.-2021.07.23.

8 órától 16 óráig!

Az étkezés és a szállítás biztosított!

Július 19. és 23. között a területen élő gyerekek nyári foglalkozássorozaton vehettek részt.

A hét minden napján az Autonómia Alapítvány által szervezett zsonglőrrel dolgozhattak, így megtanulhattak alapvető mutatványokat, megismerkedhettek a zsonglőrök eszközeit, majd péntek délután bemutathatták szüleiknek azt, amit a héten tanultak.

A napok másik felében a gyerekek a szociális munkásokkal játszhattak önismereti, valamint társasjátékokat, valamint lehetőségük nyílt csillámtetoválást kérni. Meglátogatták a Vasúttörténeti Gyűjteményt, ahol az egész bunkerben végigvezették őket és megismerkedhettek a vasút, illetve Dombóvár történelmének egy részével. Lehetőséget kaptunk a Dombóvári Rendőrkapitányság megtekintésére is, ahol bepillantást nyerhettek a rendőrök életébe, munkájába, munkaeszközeiket is megismerhették, valamint az épület belső felépítését is elmagyarázta Tóth Szilvia főtörzszászlós.

A gyerekek rengeteg élménnyel, jó kedvvel gazdagodtak a hét során.

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNNAK A PROJEKTSZOCIÁLIS MUNKÁSAI!

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden érdeklődőt január 21-én megszervezésre kerülő közösségi beszélgetés és kézműveskedés programunkon! A program során szeretnénk, ha egy kicsit kikapcsolódhatnánk egy kötetlen beszélgetés formájában. A gyermekek számára pedig kézműveskedéssel készülünk, hogy ők se unatkozzanak, amíg szüleik beszélgetnek!

Helyszín: Fecske u. 9.

Időpont: 2022.01.21. 17:00

További kérdés esetén: 30/973-50-10

2022.01.21-én közösségi beszélgetést szerveztünk a területen élők számára, valamint a gyermekek részére pedig kézműves foglalkozással készültünk, amiben a gyerekek szívesen részt vettek. Közben a szülőkkel a két jelenlévő szociális munkás a jelenlegi COVID-19 vírus által okozott szabályokról, előírásokról szóltak. A szociális munkások tapasztalatai szerint a szülők nem a betegségtől félnek, sokkal inkább attól, hogy ismét online oktatásra fog sorkerülni, mely az előző tanév során is sokaknak problémát okozott, mert meglátásuk szerint nem tudnak úgy és annyit segíteni gyermekeiknek, unokáiknak, mint amennyi szükséges lenne. Elmondásuk alapján szerencsések azok, ahol több testvér van, így a nagyobbak a kisebbeknek tudnak a tanulásban segédkezni. A területen élők mindegyike a higiénés szabályokat betartja, ügyel a tisztaságra és a rendszeres fertőtlenítést is fontosnak tartják.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt április 4-én a TOP-5.2.1 projekt és a Dombóvári ESZI Családsegítő Szolgálata által szervezett ruhabörzén!

 

Helyszín: Kinizsi u. 37. (Jam Csarnok)

Időpont: 2022.04.04. 10:00

További kérdés esetén: 30/973-50-10

Kérjük a résztvevőket, hogy szatyrokat, zsákokat a ruhák elviteléhez hozzanak magukkal, mert azt biztosítani nem tudunk!

2022.04.04-én ruhabörzét tartottunk a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Családsegítő Szolgálatával együttműködve. A Családsegítő Szolgálat raktárába jelentős ruha-, illetve bútoradomány érkezett, ezért a Szolgálat munkatársai megkeresésére ruhabörzét szerveztünk a területen élők számára. Az eseményre többen ellátogattak. A válogatás közben lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre a ruházkodási szokásokra, mosás és szárítási praktikák megosztására. Pozitív tapasztalat volt, hogy többen szomszédjaikra, barátaikra is gondoltak, számukra is válogattak ruhákat, nem felejtkeztek el egymásról.

Tájékoztatás a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról:

 • Települési támogatás – Egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek támogatása
 • Települési támogatás – lakásfenntartási támogatás
 • Települési támogatás – adósságkezelési szolgáltatás
 • Települési támogatás – a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez
 • Települési támogatás – Utazási támogatás
 • Települési támogatás – iskolakezdési támogatás
 • Települési támogatás – rendkívüli települési támogatás
 • Települési támogatás – gyermek születésének támogatása
 • Települési támogatás – nyílászáró csere támogatás
 • Települési támogatás – települési támogatásként szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatására
 • Települési támogatás – bérlettámogatás

Ha segítségre van szüksége a papírok kitöltéséhez, valamint időpontfoglaláshoz, hétfőtől péntekig 8-16 óra között keresse szociális munkásainkat a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban vagy a 30/973-50-10-es telefonszámon!

Tisztelt Szülők!

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT szervez a 6-14 éves korosztály számára.

Időpontok: 2022. július 4-8., 2022. augusztus 8-12.

Jelentkezés és további információ a 74/565-107-es telefonszámon az intézmény óvodai, iskolai szociális segítőinél.

Jelentkezési határidő: 2022.04.29.

A létszám korlátozott, a regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik)

Meghívó

Szeretettel várjuk 2022.07.16.-án 14 órakor a területen élő gyermekeket és szüleiket a Kinizsi u. 37. szám alatti konferencia terembe kézműves foglalkozásra, valamint kötetlen beszélgetésre!

Július hónapban kézműves foglalkozást tartottunk a területen élő gyermekeknek.

A gyerekeket megbeszélés után a tanyagondnoki szolgálat sofőrje hozta be a városba, a foglalkozás végén pedig hazavitte őket.

A gyerekeknek, mivel a lányok voltak többségben gyöngyfűzéssel készültünk, melyből nagyon szép, egyedi ékszereket készíthettek maguknak.

Valamint különböző fonási technikákkal is megismertettük őket. Ez a fiúknak is élvezetes volt, hiszen fiús színekből fiús karkötőt tudtak maguknak fűzni.

A foglalkozás végén a Dombóvári ESZI Családsegítő Szolgálata ajándékaként gyermekek jégkrémet, illetve gyümölcsöt kaptak, mely nagyon jól esett nekik a nagy melegben.

A foglalkozást mindenki élvezettel hagyta el, saját fonását, gyöngyékszerét viselve.

Július hónapban kézműves foglalkozást tartottunk a területen élő gyermekeknek.

A gyerekeket megbeszélés után a tanyagondnoki szolgálat sofőrje hozta be a városba, a foglalkozás végén pedig hazavitte őket.

A gyerekeknek, mivel a lányok voltak többségben gyöngyfűzéssel készültünk, melyből nagyon szép, egyedi ékszereket készíthettek maguknak.

Valamint különböző fonási technikákkal is megismertettük őket. Ez a fiúknak is élvezetes volt, hiszen fiús színekből fiús karkötőt tudtak maguknak fűzni.

A foglalkozás végén a Dombóvári ESZI Családsegítő Szolgálata ajándékaként gyermekek jégkrémet, illetve gyümölcsöt kaptak, mely nagyon jól esett nekik a nagy melegben.

A foglalkozást mindenki élvezettel hagyta el, saját fonását, gyöngyékszerét viselve.

Felhívás

2022. szeptember 30.-ig még igényelhető az iskolakezdési támogatás!

A támogatásra jogosult az a szülő, nevelőszülő, gyám,

 • aki a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,
 • a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot
 • a gyermek általános iskolai vagy középiskolai jogviszonnyal rendelkezik

A támogatás összege: 10.000,- Ft. gyermekenként.

A kérelmet a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalánál (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) ügyfélfogadási időbe lehet benyújtani.

A kérelem letölthető a www.dombovar.hu oldalról.

Ha a letöltéshez vagy a kitöltéshez segítségre van szüksége, keresse szociális munkásainkat a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban vagy a 30/973-50-10-es telefonszámon!

Dombóvár Város Önkormányzata ezúttal tisztelettel meghívja Önt a 2022. október 15-én 13 órakor tartandó lakossági fórumra.

Helyszín: Mászlony, Közösségi ház

Téma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú „A dombóvári Mászlony szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja” elnevezésű pályázat keretében megvalósult programokról tájékoztató.

A lakossági fórum keretein belül tájékoztattuk a programon résztvevőket a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 elnevezésű pályázat keretében eddig megvalósult programokról, fejlesztésekről, valamint a jövőbeni tervezett programokról, beruházásokról és azok megvalósításáról.

A programon résztvevőknek lehetőségük volt kérdezni, informálódni. Részletes tájékoztatást adtunk az infrastrukturális fejlesztésekről is.

A területen élőknek fontos, hogy személyes kapcsolatba kerülhessenek a program megvalósítóival, mert fontos számukra a terület, ahol laknak, élnek és szeretnének informáltak lenni a területen történő dolgokról, eseményekről. A személyes kapcsolat nagyon fontos számukra, hogy elmondhassák panaszaikat, ötleteiket, gondjaikat. Ezért a területen dolgozó szociális munkásokra nem csak az ügyintézésben tudnak a segítségükre lenni, hanem sokat számít nekik a segítő beszélgetés is.

 

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit 2023.01.26.-án 14:00-kor megrendezésre kerülő közösségi beszélgetésre!

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Autonómia Alapítvány és a projekt munkatársai tartós élelmiszercsomagot adnak át a beszélgetés után a jelenlévőknek.

Helyszín: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. (Polgármesteri Hivatal)

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit 2023.01.27.-én 14:00-kor megrendezésre kerülő közösségi beszélgetésre!

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Autonómia Alapítvány és a projekt munkatársai tartós élelmiszercsomagot adnak át a beszélgetés után a jelenlévőknek.

Helyszín: 7200 Dombóvár, Fecske u. 9. (Közösségi ház)

A 2023.01.27.-én megrendezésre kerülő közösségi beszélgetés és csomagosztás programon tartós élelmiszercsomaggal segítette a területen élő, főleg a gyermeket nevelő családok életét Ligorovics Zsolt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzati elnöke, Horváth Józsefné és Futó Péter Dombóvár Város Önkormányzatának képviselői.

A csomagok tartalmaztak lisztet, cukrot, sót, tésztát, édességet, teát, konzerveket, melyek nagy segítséget jelenthetnek a családoknak, ugyanis a szociális munkások a segítő beszélgetés alkalmával többször kaptak olyan visszajelzést a területen élőktől, hogy az egyre növekvő élelmiszerárak miatt egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerültek.

A program során is, a csomagok kiosztása után a spórolás, tudatos pénzügyi beosztás fontosságáról, előnyeiről beszélgettek az összegyűltek.

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit 2023.04.17.-én 14:00-kor megrendezésre kerülő ruhabörzére!

Helyszín: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. (JAM csarnok)

Időpont: 2023.04.17. 14:00

2023.04.17.-én megrendezésre került ruhabörze során a területen élőknek lehetőségük volt ruhák válogatására.

A közösségi program során lehetőségünk volt beszélgetésre is, így egymás számára tanácsokat adni az öltözködés kapcsán. A szeszélyes időjárásra tekintettel a napi időjárás határozza meg öltözködésünket. A réteges öltözködés elengedhetetlen az időjárás viszontagságaihoz való igazodáshoz, hiszen sok reggel még nagyon hideg van, délutánra viszont már kellemes az időjárás.

A területen élőknek nagy segítség volt a jó minőségű, szép állapotú ruhák válogatása, hiszen sokan anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy minden évszakra új ruhákat vegyenek.

A közösségi program nagyon jó hangulatban telt, a résztvevők pozitívan nyilatkoztak a programról.

Felhívás

Ingyenes jogi tanácsadást biztosít a városban élők részére Dombóvár Város Önkormányzata! A tanácsadásra szerdánként 8 és 12 óra között van lehetőség az Önkormányzat épületében (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.). A tanácsadás tartja: Dr. Fóris Attila.

Továbbá a Dombóvári ESZI pszichológusi tanácsadást biztosít gyermekek és szüleik részére. Erről bővebb tájékoztatást a projekt munkatársai tudnak adni a +36309735010 számon, illetve a Szabadság u. 8. szám alatti irodájukban.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Interjúk, tudósítások

 

Mászlony Kertprogram összefoglaló 2020

Mászlony  felzárkóztatási program 2020

Mászlony tematikus tábor 2021

Mászlony összefoglaló kisfilm 2021

Mászlony egészségprogram 2021

Mászlony beszámoló 2022 1. félév

Mászlony beszámoló 2022 2. félév

Mászlony összefoglaló kisfilm 2023

Mászlony zárórendezvény 2023

 

 

 

 

Last modified: 2023.12.06.