fbpx

Városunk Dombóvár

A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.

 

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002

A szerződött támogatás összege: 60.013.230.- Ft

A támogatás mértéke (intenzitás): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális programhoz, melynek keretében városi szegregátumok részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. A projekt közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség települési szintű kohézióját.

A program elsődleges célcsoportját a Szigetsor-Vasút szegregátumokat teljes mértékben lefedő, kijelölt akcióterületen élő családok alkotják. A lakónépesség az akcióterületen 2011-ben 214 fő volt, 2014-re ez a létszám közel 20%-kal emelkedett. Az érintett terület lakossági összetétele jellemzően az alacsony státuszú lakosság, melynek aránya eléri a 45%-ot, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya pedig a 65%-ot. Az érintett városrész lakossága roma és nem roma vegyesen.

 

A projektben megvalósítani kíván tevékenységek:

 • Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel
 • Közösségi munkások, civil aktivisták bevonása, képzése és foglalkoztatása
 • Rendszeres közösségi programok szervezése (sport, művészet)
 • Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése
 • Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek (Iránytű)
 • Pénzügyi megtakarítási program
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program (Integrom)
 • Egészségprogramok

Hátrányos helyzetű családokat próbálnak felzárkóztatni

 

A mászlonyi Közösségi Házban június 22-én, a dombóvári JAM-csarnok konferencia-termében pedig egy nappal később tartottak kulturális közösségi rendezvényt a helyi két szegregátumban és az egy szegregációval veszélyeztetett területen élők, valamint különböző szakemberek részvételével.

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja megvalósítására.

Ennek keretében Oláh Norbert festőművész segítségével nagyméretű fali képet terveztek meg és készítettek el a mászlonyi és a dombóvári gyerekek, akik Terdik Roland operatőr korábbi munkáinak megismerése után az alkotóval egy videóklipp forgatásának előkészítéséhez is hozzákezdtek.

Miközben az óvodások és a diákok a kézügyességüket, valamint a képzelőerejüket tették próbára, addig szüleik szociális munkásokkal és közösségi önkéntesekkel konzultáltak a hátrányos helyzetű családjaik felzárkóztatását segítő lehetőségekről és intézkedésekről. Az előbbi településrészen a tavasszal megkezdett konyhakert program eddigi eredményeit és tapasztalatait is átbeszélték a résztvevők Horváth Zoltán programkoordinátorral.

Nagyításhoz kattintson a képre

Nagyításhoz kattintson a képre

 

Tanodával segítették a diákok felzárkóztatását

 

A város önkormányzata jelentős támogatást nyert el egy TOP-os pályázaton a mászlonyi és a Szigetsor-Vasút szegregátumban élők, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen lakók társadalmi integrációját segítő komplex projektje megvalósítására.

Az említett három településrészen lakó családok iskoláskorú gyermekei az elmúlt hónapokban egy olyan Tanoda-programon vehettek részt, mellyel a szintjükhöz mérten próbálták fejleszteni a tudásukat. A diákok áprilistól a tanév végéig jártak azokra a kötelező tanórákon kívüli foglalkozásokra, ahol idegen nyelvet, természet-, környezet- és helyismeretet, valamint történelmet tanultak.

– A környezeti nevelés is fontos szerepet játszott ezeknél a gyerekeknél, akik sokkal jobban megértik, ha látják és megtapasztalják azt, amiről tanulnak – emelte ki Kurucz Gábor, a Tanoda-program koordinátora. – Nekik nem elég az iskolapadban ülni, hanem ki kell menni velük a természetbe és ott megmutatni mindazt, amiről éppen tanulnak.

Az iskolán kívüli tanulásban résztvevők számára a velük foglalkozó pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítettek, amely alapján fel tudták mérni azt, hogy honnan indultak és hová jutottak a nebulók. A tapasztalatok alapján a Tanoda-program hatékony volt és sikerrel járt, hiszen a tanulók körében a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a bukások, az elégtelen érdemjegyek miatti osztályismétlések száma. A felzárkóztató foglalkozások szeptemberben ismét indulnak és 2020-ig tartanak az iskolai szünetek kivételével.

Szabó Loránd polgármester azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel támogatták az ismeretek elsajátításában lemaradt diákok felzárkóztatását célzó projektet, hiszen nemcsak a gyerekeknek tudtak segíteni, hanem a pedagógusoknak is, akik így a főállásban végzett munkájukért járó fizetésükön kívül némi többletjövedelemhez is jutottak.

 

Hírek

 

November 7-én a „Foglakoztatást elősegítő program” keretében 5 fiatal jelent meg. Többek közt arról folytattak eszmecserét, hogy az elképzelt jövőbeni munkahelyükön mely szempontok élveznek prioritást. Ezek többnyire az anyagi feltételek, juttatások, munkatársak, munkahelyi körülmények, és a vezető voltak.

 

November 8-án és 22-én 6-6 fővel Iskolai pszichológus foglalkozott a gyerekekkel. Főbb témák az empátia, együttérzés, magányosság, és a szorongás voltak. Ez utóbbit játékos, interaktív módon tanulhatták meg a gyerekek feloldani.

 

11-én a Hartung Vilmosné védőnő által tartott egészségprogramon a kézműves foglalkozás közben a jelen lévő édesanyáknak a mellrákról, és az emlők rendszeres önvizsgálatáról tartott előadást.

 

A hónap folyamán 4 alkalommal, összesen 8 fő részvételével valósult meg az „Iskolán kívüli tanulást elősegítő program”, ahol memóriafejlesztő játékokat játszottak, nyelvtani feladatokat oldottak meg, valamint a szövegértést gyakorolták.

 

November 30-án a „Pénzügyi megtakarítási program” keretében pénzügyi tudatosságot növelő tréningre került sor. A megjelent résztvevő a megtakarításon túl egyéb céljairól, terveiről folytatott kötetlen beszélgetést a program vezetőjével, és koordinátorával.

Projekttel kapcsolatos tájékoztató

Letölthető:

Tájékoztatás a projekt állásáról

Közösségi várakozás

 1. december 3-án közösségi várakozást szerveztünk a területen élőknek. Apró ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a gyermekeknek, illetve téli díszeket, dekorációkat készítettünk, miközben ünnepi zenéket hallgattunk. A program nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek élvezték a barkácsolást és nagyon örültek ajándékaiknak. A szülőknek pedig jó alkalom volt ez arra, hogy egymással, illetve a szociális munkásokkal beszélgethessenek, kiszakadjanak kicsit a hétköznapokból.

 

Pszichológus

 1. december 6-án és 20-án tartott foglalkozást pszichológusunk. A területen élő gyermekek élvezik ezeket az alkalmakat, olyan képességekre tesznek szert, melyre alapvetően nincs lehetőségük. Bár először zárkózottak voltak pszichológusunkkal szemben, mostanra már megszerették, alig várják a találkozókat.

 

Egészségprogram

 1. december 12-én Hartung Vilmosné védőnő tartott a területen élőknek egészségprogramot. A szülőknek ilyenkor lehetőségük van a védőnővel beszélni, kérdéseiket feltenni, miközben a gyermekek most téli dekorációkat készítettek.

 

Kortárs-sorstárs program

 1. december 12-én az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak csoportfoglalkozást a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában a sorstárs-kortárs mentorprogramjukról.

 

Iránytű program

 1. december 3-án, 10-én és 17-én szintén az Autonómia Alapítvány munkatársai tartottak az Iránytű program kapcsán pályaorientációs képzést.

 

Iskolán kívüli tanulást segítő program

 1. december 4-én, 5-én, 11-én, 12-én, 18-án és 19-én a területen élő gyermekek iskolán kívüli tanulást segítő programunkon vettek részt. Pedagógusaink igyekeznek a gyerekeknek segíteni azokban a tantárgyakban, amelyekből nem olyan sikeresek, illetve a gyerekek jelezhetik, mi az a tananyag, amiből szeretnének korrepetálást.

2020. január 17-én és 31-én a Dombóvári Móra Ferenc Általános iskolában tartott folyamatos foglalkozást a területen élő gyerekeknek pszichológusunk. A fiatalok már a (kezdeti nehézségek után) nagy örömmel várják a foglalkozást, hiszen itt olyan készségekre és képességekre tesznek szert, amikre amúgy saját maguktól nem lennének képesek.

2020. január 2-án, 8-án, 9-én, 15-én, 16-án, 22-én, 23-án, 29-én, 30-án iskolán kívüli felzárkóztató programot tartottak pedagógusok a Dombóvári TM EGYMI Móra Ferenc Általános iskolában. Próbálnak minden fiatallal egyénileg is foglalkozni, hogy feltudják mérni, mi az amiben segítségre szorul. Játékosan tanulnak ezeken a programokon. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekek saját maguk kitudják fejezni gondolataikat, érzéseiket. Hangsúlyt fektetnek a személyiség formálásra, a kapcsolattartásra és a megfelelő kommunikációra is.

2020. január 7-én, 14-én, 21-én és 28-án pályaorientációs foglalkozásokon vettek részt a diákok, ahol ebben a hónapban az általuk kiválasztott szakmával ismerkedhettek meg. Animációs filmeket néztek, plakátokat készítettek. A foglalkozás keretein belül még az okos telefonjaikat használatba tudták venni a böngészéshez.

2020. január 17-én pénzügyi programon vettek részt azon ügyfelek, akik beléptek a települési támogatás ezen részébe. Az Autonómia Alapítvány munkatársa tartott képzést és a családoknak mindennapi boldoguláshoz nyújtott pénzügyi segítséget.

Február hónapban a Belvárosi Általános Iskolában 2 alkalommal foglalkozott pszichológus a program iránt érdeklődő gyerekekkel. A csoportfoglalkozás során a tanulók művészetterápiás módszerekkel a kapcsolatok, barátságok szorosságát, vagy felszínességét értékelték ki.

 

Az Iskolán kívüli tanulást segítő program februárban 4 alkalommal valósult meg. A gyerekek beszélhettek iskolán belüli, és magánéleti problémáikról is, valamint kémiai, és fizikai kísérleteket végeztek, melyek interaktív módszerei hozzájárulnak az amúgy nehezebben elsajátítható tantárgyak megértéséhez.

 

A hónap során a Belvárosi Általános Iskolában a Pályaorientációs program keretében az előző hónapban elkészített animációs kisfilmet tanulmányozták, mely egy általuk kiválasztott, nekik tetsző szakmáról szólt.

 

A „munkába állást, foglakoztatást elősegítő program” keretében a foglalkozásvezető segítségével a fiatalok fejleszteni tudták álláskeresési technikájukat, önismeretüket, pályaorientációjukat,          kommunikációs készségeiket. A programnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházyi Miklós Szakképző Iskolája biztosította a helyszínt.

 

28-án Hartung Vilmosné védőnő tartott egészségnapot, melyen, a programon megjelenteknek látásvizsgálatot végzett, illetve ismételten történt vérnyomás és pulzusmérés. Aktuális témaként merült még fel az egyre gyorsabban terjedő koronavírus, mely összehasonlításra került az évenként megjelenő influenzajárvánnyal.

Március 2-án a Dombóvári Járási Hivatal közreműködésével közösségi program valósult meg, melynek kapcsán, a területen élő lakosok tájékoztatást kaptak a Hivatalban igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokról, lehetőségekről.

 

Március 13-án Kónya Lilla a projektben alkalmazott iskolai pszichológus tartott a Dombóvári Belvárosi Iskolában foglalkozást az arra igényt tartó, területen élő gyermekeknek, melynek során saját élményeiket oszthatták meg, valamint kötetlen beszélgetés folyt hétköznapi problémáikról.

 

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

 

A Szakmai Vezetővel egyeztetve kidolgozásra kerültek a járványhelyzetben történő szociális munka elvégzésének módszerei. Az ügyfelekkel online formában, telefonon, illetve a közösségi médiák segítségével tartottuk rendszeresen a kapcsolatot.

2020.04.15-én és 2020.04.29-én tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 3 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

 

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

2020.05.12-én és 2020.05.26-án tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 3 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekeknek lehetőségük volt elmondani, mi az, ami foglalkoztatja, aggasztja őket, és Kónya Lilla pszichológus segítségével foglalkozhattak ezekkel a problémákkal.

 

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó közösségi rendezvények lemondásra kerültek.

2020.06.16-án és 2020.06.23-án tartott pszichológusunk egyéni foglalkozásokat 3 területen élő gyermek számára. Ezeken az alkalmakon a gyermekek leginkább a nyári szünetről, nyári terveikről, valamint a továbbtanulási lehetőségeikről beszéltek Kónya Lilla pszichológusnak.

 

A Kormány 2020. március 11-én a COVID-19 kapcsán az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány elhárítása miatt járványügyi vészhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében az egészség megóvása érdekében a hónap során megtartandó egyéb közösségi rendezvények lemondásra kerültek, de az egyeztetések már folynak az újraindításaik kapcsán.

07.24-én iskolai pszichológus foglalkozott az a programra igényt tartó gyerekekkel. Fő elemként energizáló, az egymáshoz történő kapcsolódást, érzelmi kötődést szimbolizálták.

08.26-án Kónya Lilla pszichológus foglalkozott a területen élő gyerekek egy részével. Különböző művészetterápiás eszközökkel segítette a gyerekek felkészülését a közeledő tanévre, valamint az időbeosztás fontosságáról is beszélhettek a gyerekek a szakemberrel.

 

08.10-14. között a területen élő gyerekek egy hetes foglalkozássorozaton vehettek részt, ahol zsonglőröktől tanulhatták el a különböző eszközök használatát, valamint különböző elemeket tanulhattak a foglalkozásvezetőktől.

 

Hartung Vilmosné védőnő 08.17-én tartott egészségprogramot a területen élőknek. A foglalkozáson a dohányzás rövid és hosszú távú hatásairól, valamint a COVID-19 vírusról volt szó. A résztvevők aktívak voltak, beszélgettek, elmondták véleményüket.

A foglalkozáson kívül a védőnő egyéni családlátogatások alkalmával jutatta el a Tisztifőorvos szavait, valamint a nyári kánikuláról és a folyamatos folyadékbevitelről beszélt az édesanyákkal.

Hartung Vilmosné védőnő 09.14-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Szó volt többek között a fejtetvességről és a személyes higiénéről is. A foglalkozáson ceruzatartókat és őszi mécseseket készítettek együtt a területen élők.

A védőnő a csoportos foglalkozások mellett egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a COVID-19 vírus, valamint a csoportos foglalkozáshoz hasonlóan a fejtetvességről és annak kezeléséről adott tájékoztatást a családoknak.

Hartung Vilmosné védőnő október 12-én tartott foglalkozást a területen élőknek. Mivel október a látás hónapja, így a védőnő látásvizsgálatot végzett a résztvevőkkel, valamint a folyamatos ellenőrzés fontosságára.

Az őszi szünetben a védőnő a gyermekeknek tartott foglalkozást, amin töklámpást készítettek együtt.

A védőnő egyéni családlátogatásokat is végzett a hónap során, amikor is a szűrések fontosságára hívta fel a területen élők figyelmét.

Október 29-én a területen élő gyerekek az Autonómia Alapítvány kortárs-sorstárs mentorprogramján vehettek részt. A gyermekek feladata egy film készítése volt, melyet teljes egészében ők találtak ki és ők is valósították meg a kivitelezést. A gyerekek szívesen jöttek és vettek részt a programon.

11.03-án Hartung Vilmosné védőnő tartott csoportos foglalkozást a területen élőknek. A megfázásos betegségekről, ezek megelőzéséről és a megfelelő öltözködésről esett szó többek között, miközben karácsonyváró kézműveskedésben is részt vehettek az anyukák.

A hónap során több alkalommal egyéni látogatások is zajlottak, mely során szintén a fent említett témákról, valamint a COVID-19 vírusról is szó esett.

2020.12.08-án Hartung Vilmosné védőnő tartott programot a területen élő anyukáknak. Szó volt többek között a közeledő ünnepről, a karácsonyi menüről, annak egészséges kivitelezéséről, valamint a COVID-19 vírusról is.

 

A hónapban egyéni tanácsadások is megvalósultak, aminek fő témája szintén a COVID-19 vírus és a védőoltások voltak.

2021 januárjában a járványügyi helyzetre való tekintettel csak egyéni tanácsadások valósultak meg.

Ezeknek a tanácsadásoknak a fő témája még mindig a vírus és az azzal kapcsolatos szigorítások, korlátozások voltak.

Valamint sokak bizonytalanok a védőoltás szükségességében. Ilyenkor kérdéseiket feltehetik Hartung Vilmosné védőnőnek, aki folyamatosan szakmai tanácsokkal látja el a területen élőket.

Február hónapban az egészségprogram során sem valósult meg csoportos foglalkozás a járványügyi helyzetre való tekintettel, így Hartung Vilmosné védőnő egyéni tanácsadások során beszélt a területen élőkkel többek között a természetes köhögés- és lázcsillapításról, valamint, hogy mikor, milyen tünetekkel forduljunk orvoshoz.

A területen élők örültek a tájékoztatásnak, hogy személyesen és nem csak a médiából kapnak információkat.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

A rendszeres, alapos, szappanos kézmosással, valamint az általános maszkviseléssel már sokat tehetnek a megbetegedés ellen!

Március hónapban a vírus helyzetre való tekintettel még mindig csak egyéni tanácsadások valósulhattak meg Hartung Vilmosné védőnővel.

 

A védőnő a hónapban a nők egészségéről, a családok egészségéről beszélt a területen élőkkel, akik örömmel fogadták a tájékoztatást. Örültek, hogy személyesen is kérdezhetnek, információhoz juthatnak, és nem csak a médiából informálódnak.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

A vírushelyzetre való tekintettel április hónapban is csak egyéni tanácsadásokra volt lehetőség Hartung Vilmosné védőnővel.

A védőnő elmondása szerint számos kérdés vetődik fel még mindig az emberekben, bizonytalanok. Ami igazán foglalkoztatja az embereket: az oltás fontossága. Április hónap szempontjából ez még aktuálisabb, hiszen április 26 és május 2 között volt az Európai Nemzetközi Védőoltási hét. Ennek kapcsán Hartung Vilmosné részletesebben beszélt a régi és napjainkban jelenlévő oltásokról, fontosságukról.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

Hartung Vilmosné védőnő a hónap során egyéni tanácsadás keretein belül találkozott a területen élőkkel. Beszéltek többek között az oltásról, a kisdedtáplálásról, hogy mit és mennyit egyen a gyermek, illetve a táplálkozással összefüggő betegségekről.

 

A védőnő elmondta, érzése szerint a maszkviselést egyre nehezebben viselik az emberek, de annak örülnek, hogy a köztereken már nem kell maszkot viselni.

 

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

A fokozott járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel a kormány bejelentéseit és a szükséges higiénés szabályokat szigorúan tartsák be!

 

Ha az oltásra történő regisztrációban segítségre van szükségük, keressék szociális munkásainkat a 30/973-50-10 telefonszámon vagy a Kinizsi u. 37. szám alatti irodájukban!

 

Május óta a közterületeken nem kötelező a maszkviselés, de ne feledkezzenek meg arról, hogy üzletekben, beltéri egységekben továbbra is kötelező!

 

Kérjük, ha valamilyen programra látogatnak el, vegyék figyelembe, hogy mely programok látogatása kötött védettségi igazolványhoz!

Nyári foglalkozássorozat

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket közösségi programunkra, ahol bepillantást nyerhetnek a Landart világába!

 

Helyszín: Dombóvár, Kinizsi u. 37. (Jam Csarnok)

Időpont: 2021.08.09.-2021.08.13.

8 órától 16 óráig!

 

Az étkezés biztosított!

Last modified: 2022.01.11.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat