fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás piaci alapon bérbeadható lakás bérleti jogának elnyerésére

Dombóvár, Pannónia 7. IV/1. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos
 • fűtés: távhős
 • alapterület: 29 m², 1 szoba
 • bérleti díj: 13.660, – Ft/hó
 • közös költség: 1.000, – Ft/hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

Dombóvár, Pannónia 7. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: HET – 00383757

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja. A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő 3 havi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, melynek összege jelen esetben 40.980, – Ft

Pályázatot nyújthat be, aki

 • a pályázati feltételeket elfogadja.
 • amennyiben volt már bérlői jogviszonya, a korábbi bérlakás vonatkozásában hátralékos tartozása nincs az önkormányzat, illetve a korábbi lakáskezelő, valamint közüzemi szolgáltatók felé
 • Dombóvár város közigazgatási területén található lakások esetében a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelem eléri az adott lakás havi bérleti díjának a 300%-át.

Pályázathoz csatolni kell:

 • a lakást együtt használni kívánó személyeknek a pályázat benyújtását megelőző egyhavi jövedelméről szóló igazolását.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.) ügyfélfogadási időben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 16. (szerda) 16 óra

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal lakásügyi irodájába Illésné Havasi Ildikó (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület javaslata alapján kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • lakhatási körülmények
 •  jövedelmi viszonyok
 • gyermekek száma
 • együtt lakók száma
 • korábban benyújtott pályázatok eredménye,
 • család összetétele
 • közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

Egyéb feltételek:

 • Bérbeadás időtartama: 1 év, amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszony rendeletben előírt feltételeinek az 1 év letelte után továbbra is megfelel, szerződése további 4 évre meghosszabbítható.
 • A házastársak, illetve a legalább egy éve igazoltan élettársként együtt élők, mint bérlőtársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be.
 • Nem jogosult bérlakás használatára az, aki a lakásbérleti jogát valótlan adatok közlése, vagy megtévesztés következtében nyerte el.
 • A bérleti jog másra át nem ruházható, bérbe nem adható.

 

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni

 • Személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), vagy
 • Telefonon a 74/564-595-ös számon.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Last modified: 2020.09.13.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat