fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázati felhívás fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére

 

Dombóvár, Teleki u. 14. fsz. 3. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos
 • alapterület: 40 m², 1 szoba
 • bérleti díj fecskeház program keretében: 7.280 – Ft/hó
 • piaci alapon: 22.895, – Ft/hó
 • közös költség: 1.000,- Ft/hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: -00491881

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja. A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a házas, illetve élettársi kapcsolatban élők, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állnak, vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kapnak;
 • kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megkötéséig Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél vagy biztosító intézettnél szerződést köt, mely alapján a lakáscélú megtakarításuk összege eléri a 32.100, – Ft-ot;
 • 35. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be;
 • egyikük sem rendelkezik saját lakással.

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni. Azoknak a „Fecskeházban” elhelyezett bérlőknek az esetében, akik a bérleti szerződésük időtartama alatt gyermekük születik, a lakásbérleti szerződése gyermekenként további 1 évvel meghosszabbítható.

A bérleti jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő 3 hónapig a bérleti díj-, illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségének vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A fecskeházi elhelyezés feltételeinek részletes szabályait Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § határozza meg.

Amennyiben a fentiek alapján a pályázatra megfelelő számú fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik, a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § (12) bekezdése alapján 1 éves időtartamra az alábbi lakbérrel másnak is kiadható a piaci alapon bérbe adható lakások bérbeadásának szabályai szerint.

Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén a szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt a szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában, (Bezerédj u. 14. ügyfélszolgálatán.

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni

 • Személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), vagy
 • Telefonon a 74/564-595-ös telefonszámon

A pályázat benyújtási határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 16 óra

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájába (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) Illésné Havasi Ildikó lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület javaslata alapján kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Last modified: 2020.09.29.