fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás bölcsődei dajka munkakör betöltésére

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Kisgyermeknevelő munkájának segítése, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján, bölcsődei dajkai feladatok ellátása. A kisgyermeknevelő irányítása mellett gondozási és nevelési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,

Elvárt kompetenciák:

 •         gyermekcentrikus szemléletmód,
 •         kreativitás,
 •         csapatmunka,
 •         innovatív gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 26.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálintné Bende Klaudia nyújt, a 06-74/466-424 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, III utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 379./I./4./11./2020 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.
 •         Elektronikus úton Bálintné Bende Klaudia részére a szazszorszepovi.bolcsode@dombovar.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Bálintné Bende Klaudia, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dombóvár Város Honlapja – 2020. szeptember 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 11.

Last modified: 2020.09.29.

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok