fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázati felhívás fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet

az alábbi  önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:

 


Dombóvár, Teleki u. 14. fsz. 1. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

komfortfokozat: összkomfortos

alapterület: 40 m², 1 szoba

– bérleti díj (az aktuális, hatályban lévő rendelet szerint)

      fecskeház program keretében: 7.280, – Ft/hó

      piaci alapon: 22.320, – Ft/hó

– közös költség: 1.000,- Ft/hó

lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: DD 00491881

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja. A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakásban cserélni, illetve javítani szükséges:

– 3 db radiátor szelep cseréje

– fürdőszobában lévő sarokszelep cseréje

– mosogató csaptelep mozog

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a házas, illetve élettársi kapcsolatban élők, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állnak, vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kapnak;
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megkötéséig Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél vagy biztosító intézettnél szerződést köt, mely alapján a lakáscélú megtakarításuk összege eléri a 32.100, – Ft-ot;
  • életévét a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be;
  • Egyikük sem rendelkezik saját lakással.

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni. Azoknak a „Fecskeházban” elhelyezett bérlőknek az esetében, akik a bérleti szerződésük időtartama alatt gyermekük születik, a lakásbérleti szerződése gyermekenként további 1 évvel meghosszabbítható.

A bérleti jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő 3 hónapig a bérleti díj-, illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségének vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A fecskeházi elhelyezés feltételeinek részletes szabályait Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § határozza meg.

Amennyiben a fentiek alapján a pályázatra megfelelő számú fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik, a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) számú rendelete 9. § (12) bekezdése alapján 1 éves időtartamra is kiadható a piaci alapon bérbe adható lakások bérbeadásának szabályai szerint.

Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén – amennyiben fecskepáros elhelyezésre kerül sor – a szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt a szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), ügyfélfogadási időben.

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-595-ös telefonszámon

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 18. (szerda) 16 óra

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájába (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) Illésné Havasi Ildikó lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Dombóvár Város Önkormányzata

Last modified: 2020.11.20.