fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Tájékoztató Dombóvár város 2019. évi környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvtv.) megállapítja a magyar környezetpolitika cselekvési irányait és célkitűzéseit, kiemelt jelentőséget tulajdonítva az ember és környezete harmonikus kapcsolatának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításának.
A Kvtv. 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a környezet védelmének érdekében a települési önkormányzat illetékességi területén értékeli és elemzi a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Mivel a 2015. évről részletes tájékoztató készült, amelynek a várost bemutató és leíró részei változatlan tartalmúak, ezért a jelenlegi tájékoztató a 2018. évi állapothoz képest bekövetkező változásokat mutatja be.

 

Letöltés:

Tájékoztató Dombóvár város 2019. évi környezeti állapotáról

Last modified: 2020.12.16.