fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat jogász munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

jogász

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • Megállapodások, szerződések, jognyilatkozatok előkészítése, szerződéstervezetek véleményezése. Közreműködés a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítésében.
 • Intézményekkel, alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátása, segítése.
 • Szervezet-szabályozó anyagok kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata (szabályzatok, utasítások, stb.).
 • Előterjesztések készítése, jogi szempontú véleményezése.
 • Fegyelmi, kártérítési ügyek vizsgálata, döntések megszerkesztése.
 • A jegyző által meghatározott önkormányzati és igazgatási feladatok ellátása. Hatósági ügyek intézésének jogi segítése.
 • Közreműködés a beszerzési, közbeszerzési eljárásokban.
 • Statisztikai jelentések, adatszolgáltatások végzése.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18. törvényességi, 22. jogi, perképviseleti feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

 1. besorolási osztályban:
 • felsőoktatásban szerezett jogi szakképesítés (egyetem állam- és jogtudományi képesítés).

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:

 • önkormányzatnál e területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • jogi szakvizsga megléte.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Hat hónap próbaidő kikötésének vállalása.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 4.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Jogász”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását követően, a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatáson vesznek rész.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2021. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Dombóvár, 2020. december 1.

 

Szabó Péter

jegyző

 

Last modified: 2021.01.18.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat