fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat portaszolgálati munkatárs munkakör betöltésére

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

portaszolgálati

munkatársat keres, határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • A Városháza épületében portaszolgálati, ügyfélszolgálati koordinátori és vagyonvédelmi szolgálati tevékenység ellátása.
 • Ügyfelek, vendégek, látogatók eligazítása, tájékoztatása, felvilágosítása udvarias stílusban, szükség esetén épületen belül kísérése.
 • Ügyfelek részére sorszám biztosítása.
 • Riasztórendszer, telefonközpont, biztonsági kamera-rendszer, iroda- és egyéb kulcsok kezelése.
 • A riasztórendszer távfelügyeletét ellátó cég ügyeleti riasztása esetén az épület ellenőrzése, és a szükséges intézkedések megtétele.

Szükséges iskolai végzettség:

 • középiskolai végzettség, és
 • vagyonvédelmi szakképzettség (személy- és vagyonőr, vagy biztonsági őr, stb.).

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 258. §, illetőleg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Nyilatkozatát, hogy – a jogviszony létesítése esetén – három hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető (legkorábban július 1-jétől).

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „portaszolgálati munkatárs”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását, illetőleg a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően a kiválasztásról a munkáltató dönt.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az adatkezelés célja: a munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

Fenntartom a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsam.

 

Dombóvár, 2021. június 18.

 

Szabó Péter

jegyző

Last modified: 2021.08.16.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat