fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázati felhívás óvodai dajka munkakör betöltésére

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Százszorszép Óvoda És Bölcsőde
Dombóvári Százszorszép Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01. – 2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusok munkájának segítése, a munkaköri leírásban meghatározottak alapján. Óvodapedagógusok irányítása mellett gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,

Elvárt kompetenciák:

  •         gyermekcentrikus szemléletmód,
  •         kreativitás,
  •         csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         végzettséget igazoló dokumentum másolata
  •         fényképpel ellátott önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufelné Glaub Ágnes nyújt, a 06-74/466-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, III. utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 272./I./4./11./2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

  •         Elektronikus úton Teufelné Glaub Ágnes részére a szazszorszepovi@dombovar.hu E-mail címen keresztül

vagy

  •         Személyesen: Teufelné Glaub Ágnes, Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Dombóvár Város Önkormányzata – 2021. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Last modified: 2021.08.16.