fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás óvodatitkár munkakör betöltésére

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Százszorszép Óvoda És Bölcsőde
Dombóvári Százszorszép Óvoda

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll – szervezési feladatok ellátása. Intézményi tanügyi adminisztráció: iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok ellátása, nyilvántartások, elektronikus adatbázisok kezelése, postai és elektronikus küldemények fogadása/nyilvántartása, kapcsolattartás személyesen és elektronikus úton. Adatszolgáltatások előkészítésében való részvétel. Levelezések nyomon követése. Gyermekek, dolgozók ügyeinek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         magyar állampolgárság
 •         bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Kiváló szintű pontosság,
 •         Jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         végzettséget igazoló dokumentum másolata
 •         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teufelné Glaub Ágnes nyújt, a 06-74/466-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, III. utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270./I./4./11./2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

vagy

 •         Elektronikus úton Teufelné Glaub Ágnes részére a szazszorszepovi@dombovar.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Teufelné Glaub Ágnes, Tolna megye, 7200 Dombóvár, III. utca 34. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dombóvár Város Önkormányzata – 2021. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Last modified: 2021.08.16.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat