fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat fecskeházi lakás bérletére

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére

Dombóvár, Teleki u. 14. 1./6. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

  • komfortfokozat: összkomfortos
  • alapterület: 40 m², 1 szoba
  • bérleti díj fecskeház program keretében: 10.800, – Ft/hó
  • piaci alapon: 25.920, – Ft/hó
  • közös költség: 1.000,- Ft/hó
  • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: DD 00491881

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt piaci alapon elnyert bérlő háromhavi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, összege: 77.760, – Ft

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja, melynek időpontja: 2021. július 23. (péntek) 10:30 óra

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon

A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a házas, illetve élettársi kapcsolatban élők, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állnak, vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kapnak;
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megkötéséig Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél vagy biztosító intézettnél szerződést köt, mely alapján a lakáscélú megtakarításuk összege eléri a 32.100, – Ft-ot;
  • életévét a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be;
  • Egyikük sem rendelkezik saját lakással.

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni. Azoknak a „Fecskeházban” elhelyezett bérlőknek, akiknek a bérleti szerződésük időtartama alatt gyermekük születik, a lakásbérleti szerződésük gyermekenként további 1 évvel meghosszabbítható.

A bérleti szerződés megszűnik a fent meghatározott határidő leteltével, vagy ha a bérlők bármilyen beköltözhető lakáshoz jutnak, melyet haladéktalanul kötelesek bejelenteni a bérbeadónak.

Amennyiben a fentiek alapján a pályázatra megfelelő fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik, a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII.19) számú rendelet
7. § (11) bekezdése alapján legfeljebb 1 évi határozott időtartamra a lakás a piaci alapon bérbe adható lakásoknál alkalmazott lakbér felszámításával és bérbeadásának szabályai szerint is kiadható. Az 1 év határozott idő leteltét megelőzően a lakásra pályázatot kell kiírni, és amennyiben arra nincs „Fecskepáros” pályázó, úgy a szerződés újabb legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a bérlő meghosszabbításra irányuló kérelme alapján a piaci alapon bérbe adható lakásoknál meghatározott feltételeknek megfelel.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), ügyfélfogadási időben. A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 29. (péntek) 15:30

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájába (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) Illésné Havasi Ildikó lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Last modified: 2021.08.10.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat