fbpx

Városunk Dombóvár

DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023

Pályázat címe: DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 399.999.999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Dombóvár Város Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadékvíz elvezetésének teljeskörű rendezését (különös tekintettel a belterületre), amit több ütemben kíván megvalósítani. Jelenleg a város belterületére hulló csapadékvizek levezetése jellemzően burkolatlan, földmedrű, illetve részben, vagy teljesen burkolt árkokkal történik. Burkolt árok csak néhány utcában található. Az árkok nem képeznek összefüggő rendszert, a mélyebb fekvésű utcákban szikkasztó árok jelleggel működnek. Az árkokon átvezető kapubehajtók nem alkotnak egységes képet, sok helyen feliszapolódtak, töredezettek. A tervezett fejlesztés az Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója. Műszaki tartalma: Á-10-0 L=776 fm Épül összesen: – 34 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=102 fm) 34 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=102 fm) – 3 db D500 út alatti áteresz (L=99 fm) 3 db D500 út alatti áteresz (L=99 fm) – 6 db víznyelő akna 6 db víznyelő akna – 1516 m  térkövezett járda  1516 m  térkövezett járda  2 térkövezett járda  – 612 m  térkövezett burkolat az átereszek fölött 612 m  térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 575 fm burkolt vízelvezető árok 575 fm burkolt vízelvezető árok ; Á-11-0 L=617 fm Épül összesen: – 16 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=48 fm) 16 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=48 fm) – 5 db D500 út alatti áteresz (L=190 fm) 5 db D500 út alatti áteresz (L=190 fm) – 13 db víznyelő akna  – 795 m  térkövezett járda   – 288 m  térkövezett burkolat az átereszek fölött  – 379 fm burkolt vízelvezető árok – 246 m  gyephézagos parkoló.  A projekt konzorciumban valósul meg. A projekt előkészítettségét tekintve elmondható, hogy rendelkezésre áll előzetes műszaki felmérés továbbá folyamatban van a TVT Szakmai Bizottság előzetes szakvéleményének megkérése. Az engedélyezési dokumentáció kidolgozása, az engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a kiviteli tervdokumentáció összeállítása a projektfejlesztési szakaszban történik meg. A beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósításának biztosítása érdekében a szükséges jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőr kerül megbízásra, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, a kivitelezési munkálatokat folyamatosan figyelemmel kísérje, ellenőrizze annak szakmai megfelelőségét, tervek szerinti előrehaladását. Kiegészítő tevékenységként betervezésre került a kötelező szemléletformáló, tájékoztató akciók lebonyolítása is, ennek tervezett szakmai tartalma a Projekt Előkészítő Tanulmányban kerül kifejtésre.  A Konzorciumi tag a projektmenedzsmenti feladatokat látja el, ennek keretében biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását. Teljesítjük a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátását, melynek keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” szerinti módon történik meg az információnyújtás a projektről és a támogatásról.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Last modified: 2021.09.09.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat