fbpx

Városunk Dombóvár

DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész

Pályázat azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025

Pályázat címe: DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg:  399.999.999 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Dombóvár Város Önkormányzata célul tűzte ki a település csapadékvíz elvezetésének teljeskörű rendezését (különös tekintettel a belterületre), amit több ütemben kíván megvalósítani. Jelenleg a város belterületére hulló csapadékvizek levezetése jellemzően burkolatlan, földmedrű, illetve részben, vagy teljesen burkolt árkokkal történik. Burkolt árok csak néhány utcában található. Az árkok nem képeznek összefüggő rendszert, a mélyebb fekvésű utcákban szikkasztó árok jelleggel működnek. Az árkokon átvezető kapubehajtók nem alkotnak egységes képet, sok helyen feliszapolódtak, töredezettek. A tervezett fejlesztés a Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész. Műszaki tartalma: Á-1-0 L=193 fm Épül összesen: – 4 db D400 betoncső kapubejáró áteresz (L=12 fm) 4 db D400 betoncső kapubejáró áteresz (L=12 fm) – 2 db D400 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D400 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 1 db D500 út alatti áteresz (L=10 fm) 1 db D500 út alatti áteresz (L=10 fm) – 573 m térkövezett járda 573 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 79 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 79 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 169 fm burkolt vízelvezető árok 169 fm burkolt vízelvezető árok; Á-3-0 L=321 fm Épül összesen: – 14 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=42 fm) 14 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=42 fm) – 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 1 db D500 út alatti áteresz (L=12 fm) 1 db D500 út alatti áteresz (L=12 fm) – 2 db hordalékfogó műtárgy 2 db hordalékfogó műtárgy – 573 m térkövezett járda 573 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 211 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 211 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 265 fm burkolt vízelvezető árok 265 fm burkolt vízelvezető árok; Á-5-0 L=217 fm Épül összesen: – 9 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=27 fm) 9 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=27 fm) – 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D500 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 3 db D500 út alatti áteresz (L=42 fm) 3 db D500 út alatti áteresz (L=42 fm) – 3 db hordalékfogó műtárgy 3 db hordalékfogó műtárgy – 327 m térkövezett járda 327 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 126 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 126 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 2 térkövezett burkolat az átereszek fölött – 146 fm burkolt vízelvezető árok 146 fm burkolt vízelvezető árok; Á-6-0 L=1075 fm Épül összesen: – 306 m gyeprács burkolat 306 m gyeprács burkolat 2 gyeprács burkolat – 1 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=3 fm) 1 db D500 betoncső kapubejáró áteresz (L=3 fm) – 7 db D400 betoncső kapubejáró áteresz (L=21 fm) 7 db D400 betoncső kapubejáró áteresz (L=21 fm) – 2 db D400 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D400 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 14 db D300 betoncső kapubejáró áteresz (L=42 fm) 14 db D300 betoncső kapubejáró áteresz (L=42 fm) – 2 db D300 gyalogos áteresz (L=2 fm) 2 db D300 gyalogos áteresz (L=2 fm) – 1 db D500 út alatti áteresz (L=14 fm) 1 db D500 út alatti áteresz (L=14 fm) – 1 db D400 út alatti áteresz (L=18 fm) 1 db D400 út alatti áteresz (L=18 fm) – 1 db D300 út alatti áteresz (L=12 fm) 1 db D300 út alatti áteresz (L=12 fm) – 2 db hordalékfogó műtárgy 2 db hordalékfogó műtárgy – 845 m térkövezett járda 845 m térkövezett járda 2 térkövezett járda – 364 m térkövezett burkolat az átereszek fölött 364 m. A projekt konzorciumban valósul meg. A projekt előkészítettségét tekintve elmondható, hogy rendelkezésre áll előzetes műszaki felmérés továbbá folyamatban van a TVT Szakmai Bizottság előzetes szakvéleményének megkérése. Az engedélyezési dokumentáció kidolgozása, az engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a kiviteli tervdokumentáció összeállítása a projektfejlesztési szakaszban történik meg. A beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósításának biztosítása érdekében a szükséges jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőr kerül megbízásra, hogy az önkormányzat képviseletében eljárva, a kivitelezési munkálatokat folyamatosan figyelemmel kísérje, ellenőrizze annak szakmai megfelelőségét, tervek szerinti előrehaladását. Kiegészítő tevékenységként betervezésre került a kötelező szemléletformáló, tájékoztató akciók lebonyolítása is, ennek tervezett szakmai tartalma a Projekt Előkészítő Tanulmányban kerül kifejtésre. A Konzorciumi tag a projektmenedzsmenti feladatokat látja el, ennek keretében biztosítja a projekttervben megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását. Teljesítjük a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátását, melynek keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” szerinti módon történik meg az információnyújtás a projektről.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

 

Last modified: 2021.09.09.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat