fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás karbantartó, udvaros, gépjárművezető munkakör betöltésére

Dombóvár Város Önkormányzata

karbantartó, udvaros, gépjárművezető

munkatársat keres határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Feladatok:

 • Közreműködés a városi, az önkormányzati és hivatali rendezvények, ünnepségek tárgyi és technikai feltételeinek biztosításában, előkészítésében és lebonyolításában.
 • Karbantartási feladatok ellátása, pl.: eresztisztítás, zárak, kilincsek, izzók cseréje, festés, mázolás, pakolás, buszmegállók, stb. (szakképzettség esetén a szakképesítésnek megfelelő feladatok ellátása is).
 • Zöldfelület-gondozás (pl.: seprés, hulladék összegyűjtése, favágás, locsolás, fűnyírás, sövényvágás, növényesítés, növény-gondozás, stb.), utak, járdák rendszeres tisztán tartása javítása, padkázás, átereszek, árkok tisztítása, stb.
 • Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés.
 • Gépjárművek vezetése, gépjárművek folyamatos műszaki ellenőrzése, tisztán tartása, stb.
 • Szállítási, pakolási, rakodási feladatok ellátása.
 • Egyéb kisegítő feladatok ellátása.

Munkavégzés helye: Dombóvár közigazgatási területe, Városháza, Sportlétesítmények.

Pályázat benyújtási határideje: 2021. december 3.,

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent pl.: festő, autószerelő, lakatos, villanyszerelő szakképzettség megléte és abban szerzett szakmai tapasztalat.

Jogállás, bérezés: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.),vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „karbantartó, udvaros, gépjárművezető”.

 

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.

A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Dombóvár, 2021. november 16.

 

 

Pintér Szilárd
polgármester

 

Last modified: 2021.12.21.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat