fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázat Dombóvár, Teleki u. 14. II. 9. szám alatti lakás fecskeházi lakás bérletére

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére

 

Dombóvár, Teleki u. 14. II. 9. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

  • komfortfokozat: összkomfortos
  • alapterület: 40 m², 1 szoba
  • bérleti díj fecskeház program keretében: 10.800, – Ft/hó
  • piaci alapon: 25.920, – Ft/hó
  • közös költség: 1.000,- Ft/hó
  • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület energetikai tanúsítványszáma: DD 00491881

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt elnyert bérlő háromhavi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, összege: fecskeház programban: 32.400,-; piaci alapon: 77.760, – Ft

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja, melynek időpontja: 2022. január 04. (kedd) 11:00 óra

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon

A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a házas, illetve élettársi kapcsolatban élők, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állnak, vagy terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kapnak;
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés megkötéséig Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél vagy biztosító intézettnél szerződést köt, mely alapján a lakáscélú megtakarításuk összege eléri a 32.100, – Ft-ot;
  • életévét a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be;
  • Egyikük sem rendelkezik saját lakással.

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni. Azoknak a „Fecskeházban” elhelyezett bérlőknek, akiknek a bérleti szerződésük időtartama alatt gyermekük születik, a lakásbérleti szerződésük gyermekenként további 1 évvel meghosszabbítható.

A bérleti szerződés megszűnik a fent meghatározott határidő leteltével, vagy ha a bérlők bármilyen beköltözhető lakáshoz jutnak, melyet haladéktalanul kötelesek bejelenteni a bérbeadónak.

Amennyiben a fentiek alapján a pályázatra megfelelő fiatal házaspár/élettárs igénylőként nem jelentkezik, a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 40/2020. (XII.19) számú rendelet
7. § (11) bekezdése alapján legfeljebb 1 évi határozott időtartamra a lakás a piaci alapon bérbe adható lakásoknál alkalmazott lakbér felszámításával és bérbeadásának szabályai szerint is kiadható. Az 1 év határozott idő letelét megelőzően a lakásra pályázatot kell kiírni, és amennyiben arra nincs „Fecskepáros” pályázó, úgy a szerződés újabb legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a bérlő meghosszabbításra irányuló kérelme alapján a piaci alapon bérbe adható lakásoknál meghatározott feltételeknek megfelel.

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában (Bezerédj u. 14.), ügyfélfogadási időben. A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon.

 

 

A pályázat benyújtási határideje:

2022. január 06. (csütörtök) 16:00 óra

 

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájába (Dombóvár, Bezerédj u. 14.) Illésné Havasi Ildikó lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

 A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

Last modified: 2022.01.06.