fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás Kaposszekcső, Liget ltp 5./c. Fsz.1. szám alatti állami támogatással épült lakás bérleti jogának elnyerésére

PÁLYÁZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT LAKÁS BÉRLETÉRE

 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

állami támogatással épült lakás bérleti jogának elnyerésére

 

Kaposszekcső, Liget ltp 5./c. Fsz.1. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos (villanyfűtés)
 • alapterület: 55 m², 2 szoba
 • bérleti díj: 43.295, – Ft/hó
 • közös költség: 4.700,- Ft/hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

 

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő háromhavi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, összege: 129.885, – Ft

A Kaposszekcső, Liget ltp 5./c. Fsz.1. szám alatti lakás energetikai tanúsítványszáma: 01259504

 

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja, melynek időpontja: 2022. január 04. (kedd) 13:00 óra

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon

A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

Az állami támogatással épült és a piaci alapon bérbe adható lakások bérleti jogát az igénylő pályázat útján nyerheti el.

Pályázatot nyújthat be, aki:

 • a pályázati feltételeket elfogadja,
 • bérlakással kapcsolatos hátralékos tartozása nincs az önkormányzat felé,
 • a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelme eléri az adott lakás havi bérleti díjának 300 %-át.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a lakást együtt használni kívánó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző háromhavi jövedelméről szóló igazolását.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • lakhatási körülmények
 • jövedelmi viszonyok
 • gyermekek száma
 • együtt lakók száma
 • korábban benyújtott pályázatok eredménye,
 • család összetétele
 • közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

 

Az állami támogatással épült és a piaci alapon bérbe adható lakásokra bérleti szerződés a lakás pályáztatását követően 1 évre köthető. Amennyiben a bérlő az e rendeletben megfogalmazott lakásbérleti szerződés ismételt megkötési feltételeinek megfelel, úgy az 1 év letelte után szerződése – amennyiben a bérlő a feltételeknek továbbra is megfelel – további 4 évre meghosszabbítható.

Az összesen 5 év bérleti időtartam lejárta esetén pályázat kiírása nélkül a szerződés ismételten 5 évre megköthető, amennyiben a bérlő a feltételeknek megfelel.

 

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájában Bezerédj u. 14.), ügyfélfogadási időben.

 

A pályázat benyújtási határideje:

2022. január 06. (csütörtök) 16:00 óra

 

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Lakásügyi irodájába (Dombóvár, Bezerédj u. 14. Máté Mónika lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni! Az előírt feltételeknek nem megfelelő pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

 

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

 

 

 

 

Last modified: 2022.01.06.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat