fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Megkezdődött a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

Tisztelt Partnereink! Kedves Dombóváriak!

Dombóvár Város Önkormányzatának egyik kiemelt feladata a város eredményes felkészítése a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési/fejlesztési időszakra, melynek egyik alapdokumentuma az  Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS).

Az ITS egy széleskörű partnerségi együttműködés, lakossági-civil-intézményi-vállalkozói-várostérségi és szakértői közös tervezés eredményeként dokumentált iránymutatás a városfejlesztés és működtetés/fenntartás folyamatában. Dombóvár jelenleg hatályos ITS-e 2015-ben készült és a 2014-2020 időtávra szól, emiatt szükséges a felülvizsgálata és kiterjesztése a 2027-ig megvalósítani tervezett fejlesztésekre vonatkozóan. Az ITS az Önkormányzat/Városfejlesztés menüpontban érhető el.

A tervezési folyamat jól kiszámítható és egymásra épülő lépések sorozatából áll, ami az alábbi ábrán követhető. A felülvizsgálat a folyamat kezdetén, az 1. feladatrésznél tart és várhatóan a 2022. év végére ér majd véget.

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 327/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával kezdeményezte az ITS felülvizsgálatát, amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően teljes eljárásban kerül egyeztetésre, és az előzetes tájékoztatási szakasszal veszi kezdetét.

Ahhoz, hogy olyan fejlesztési, beruházási projektek kerüljenek nevesítésre az előttünk álló 6-7 év távlatában, amely hűen tükrözi a helyi közösségek véleményét, akaratát és az itt élők, itt dolgozók, idelátogatók számára tényleges előnyöket biztosít, feltétlenül számítunk a helyi partnerek aktív és támogató részvételére a felülvizsgálat minden etapja során.

Ennek első lépéseként egy lakossági kérdőív online kitöltésére lesz lehetőség a helyzetfelmérés, illetve az igények és javaslatok megismerése érdekében.

Ezt követően pedig minden alkalommal közzétételre kerülnek az elkészült dokumentumok (helyzetértékelés, stratégia, cselekvési terv) a véleményezés érdekében.

A kérdőív kitöltésén túl bármely időpontban várja Önkormányzatunk az ITS felülvizsgálatával kapcsolatos észrevételeket, ötleteket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

a) észrevétel/javaslat tehető papíralapon is a polgármesternek címezve, Dombóvár Város Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.),

b) az ügyfél-, illetve cégkapuval rendelkezők számára elérhető az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) (Dombóvár Város Önkormányzata – Településtervezési ügyek),

c) az észrevétel beküldhető elektronikus levélben is a foepitesz@dombovar.hu e-mail címre,

d) a honlap Lakóhelyünk/Településrendezés, településfejlesztés menüpontjának a Településfejlesztés című részén kitölthető űrlap („Észrevétel, javaslat megtétele a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatához, módosításához”) is a partnerek rendelkezésére áll.

A vélemények kapcsán kérjük a fenti kapcsolattartási felületeket, valamint a „Dombóvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata” tárgyi megnevezést használni.

A helyi partnerek megkérdezésével célunk olyan aktuális információk gyűjtése, amelyek a város fejlődésének folyamatát, valamint a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik.

Együttműködésükre feltétlenül számítunk, hiszen a helyi lakosság, a civil és gazdasági szereplők tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehetséges a helyi igényeket tükröző fejlesztések előkészítése.

Kérjük figyeljék honlapunkat és a Városunk Dombóvár Facebook oldalt, éljenek a partnerségi véleményezés lehetőségével!

Dombóvár Város Önkormányzata nevében:

Pintér Szilárd polgármester

Last modified: 2024.02.02.