fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Pályázat szociális ügyintéző munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

szociális ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • Szociális igazgatási feladatok ellátása, ügyfelek fogadása, tájékoztatása és kérelmeik felvétele.
 • Rendszeres és rendkívüli települési támogatások intézése a vonatkozó jogszabályok és a helyi rendeletek szerint.
 • Környezettanulmány készítése.
 • A feladatkörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése.
 • Adatlekérés a Magyar Államkincstár szociális ellátások nyilvántartási rendszeréből.
 • Részvétel a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítésében, felülvizsgálatában.

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. pont szerint a szociális és gyámügyi feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelent:

 • önkormányzatnál e területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte,
 • „B” kategóriás jogosítvány.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát, hogy – új közszolgálati jogviszony létesítése esetén – hat hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, irodavezető nyújt, a 74/564-586-os telefonszámon.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.

 

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „szociális ügyintéző”.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását követően, a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatáson vesznek rész.

 A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2022. június 15.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Dombóvár, 2022. április 25.

 

Szabó Péter
jegyző

 

Last modified: 2023.03.17.