fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása a törvényességi keretek betartásával a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Középiskola/gimnázium, csecsemő-és kisgyermeknevelő(BA) – vagy – bölcsődei szakgondozó(OKJ) – vagy – csecsemő-és kisgyermekgondozó(OKJ) – vagy – csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó(OKJ) – vagy – csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó(OKJ) – vagy – kisgyermekgondozó-nevelő(OKJ) – vagy csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens(FOKSZ) – vagy – csecsemő-és gyermekgondozó(OKJ),

Elvárt kompetenciák:

  •         felhasználói szintű számítógépes ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  •         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  •         motivációs levél
  •         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálintné Bende Klaudia nyújt, a 06-74/466-424 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/I./4./11./2022 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

vagy

  •         Személyesen: Bálintné Bende Klaudia, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Dombóvár Város honlapja – 2022. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Last modified: 2023.03.17.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat