fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat uszodamester munkakör betöltésére

Dombóvár Város Önkormányzata

uszodamester

munkatársat keres határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Feladatok:

 • Medencetér biztonsági, technikai felügyelete (pl.: vízből mentés, elsősegély-nyújtás, nem megfelelő magatartást tanúsítok rendre utasítása, házirend betartatása, stb.).
 • Vízforgató-szűrő berendezések üzemeltetése, ellenőrzése, felügyelete.
 • Medence-tisztítási feladatok elvégzése, a klór mennyiségének, és a pH értéknek a mérése. Az uszodai vegyszerek, szabályozó és vezérlő rendszerek kezelése. A vonatkozó szabályoknak megfelelően a vízminőség felügyelete, a szükséges intézkedések megtétele.
 • A vízhőmérsékletnek, a vízmennyiségnek a folyamatos ellenőrzése.
 • Nyitásra a medence, és az egyéb kiszolgáló terek előkészítése.
 • Az uszoda zárásakor, illetve szükség szerint a medencetér és a kiszolgáló helyiségek, illemhelyek, öltözők takarítása, szemét kiürítése, WC-papír, szappan pótlása.
 • A szükséges nyilvántartások, dokumentációk vezetése.
 • A vendégek részére jegy/bérlet értékesítése.
 • Az uszodához tartozó terület karban tartása, gondozása (pl.: fűnyírás, sövényvágás, seprés, szemét összeszedése, szemétgyűjtő edények ürítése, stb.). Téli síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás.

Munkavégzés helye: Farkas Attila Uszoda, 7200 Dombóvár, Szenes Hanna tér 1.

 

Pályázat benyújtási határideje: 2022. július 8.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány),
 • uszodamesteri szakképesítés.

Bérezés: A bér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 A munkakör 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „uszodamester”.

 A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2022. június 21.

 

 

Pintér Szilárd

polgármester

 

Last modified: 2023.03.17.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat