fbpx

Városunk Dombóvár

Erős vár a mi Istenünk!

Az evangélikusok köszönésével kezdődött a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és AMI iskolaszentelési istentisztelete szeptember 15-én délután.Az ünnepi alkalom szolgálattevői Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület, püspöke, Aradi András a Tolna–Baranyai Egyházmegye esperese, Szabó Szilárd iskolalelkész, Szücs Eszter Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze, valamint a tolnai evangélikus egyházközségek lelkészei voltak.A meghívott vendégek, köztük Prőhle Gergely, a MEE országos felügyelője, Varga Márta a Nevelési és oktatási osztály osztályvezetője, Rózsai György, egyházuk Tolna-Baranya megyei felügyelője Pintér Szilárddal, Dombóvár polgármesterével együtt jelenlétükkel is megtisztelték az evangélikus egyházi fenntartásba került intézmény ünnepségét.Az iskola diákjai és munkatársai, valamint az érdeklődő szülők megtöltötték az aulát.Az első emeleti karzaton foglaltak helyet a Kapos Kórus tagjai, akik énekszolgálatukkal járultak hozzá az istentisztelet ünnepélyességéhez.Az istentiszteleten Kondor Péter püspök igehirdetése után áldásával Isten védő oltalmát kérte az iskolára, annak minden diákjára, munkatársára és mindazokra, akik átlépik az intézmény küszöbét. Külön is megáldotta a tanulókat, hogy „éljenek az Úrhoz méltóan, teremjenek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjenek az Isten ismeretében”.Az ünnepélyes beiktatás kezdetén Somfalvi Eszter, a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és AMI intézményvezetője olvasta fel Isten igéjét az egyház tanító szolgálatáról. A fogadalomtételre az oltár elé felsorakozott pedagógusok Pál apostol efezusiaknak írt leveléből Szenyériné Szabolcska Julianna igazgatóhelyettes olvasott fel egy rövid részt.Szabó Szilárd iskolalelkész kézfogással és személyes áldáskívánással fogadta a felsorakozott munkatársakat, akik esküjükben kötelességeik elvégzését, tudásukat és hűségüket ígérték. Legyetek áldássá iskolánk és egyházunk épülésére! – kérte az iskolalelkész az újonnan beiktatott munkatársakra. Pedagógusok és diákok általános könyörgései majd az Úrtól tanult imádság után Kondor Péter püspök ároni áldásával zárult az istentisztelet.

Last modified: 2022.09.29.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat