fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat piaci alapon kiadható Dombóvár, Pannónia út 7.III/1. szám alatti lakás bérletére

PÁLYÁZAT PIACI ALAPON KIADHATÓ LAKÁS BÉRLETÉRE

 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

piaci alapon kiadható lakás bérleti jogának elnyerésére

 

Dombóvár, Pannónia út 7.III/1. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

komfortfokozat: összkomfortos (távfűtéses a lakás)

alapterület: 29 m², 1 szoba

– bérleti díj: 18.790, – Ft/hó

– közös költség: 1.000,- Ft/hó

lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

 

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő háromhavi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles, összege: 56.370, – Ft

 

A Dombóvár, Pannónia út 7.III/1. szám alatti lakás energetikai tanúsítványszáma: 00383757

 

A Bérbeadó a Pályázó részére a lakás megtekintését biztosítja, melynek időpontja: 2023. február 07. (kedd) 08:30

A lakást a Bérbeadó a pályázat beadásának idején fennálló műszaki állapot szerint adja birtokba.

 

Az állami támogatással épült és a piaci alapon bérbe adható lakások bérleti jogát az igénylő pályázat útján nyerheti el.

Pályázatot nyújthat be, aki:

 • a pályázati feltételeket elfogadja,
 • bérlakással kapcsolatos hátralékos tartozása nincs az önkormányzat felé,
 • a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelme eléri az adott lakás havi bérleti díjának 300 %-át.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a lakást együtt használni kívánó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző háromhavi jövedelméről szóló igazolását. (nem bérpapírt, és nem munkaszerződést)

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • lakhatási körülmények
 • jövedelmi viszonyok
 • gyermekek száma
 • együtt lakók száma
 • korábban benyújtott pályázatok eredménye,
 • család összetétele
 • közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

Az állami támogatással épült és a piaci alapon bérbe adható lakásokra bérleti szerződés a lakás pályáztatását követően 1 évre köthető. Amennyiben a bérlő az e rendeletben megfogalmazott lakásbérleti szerződés ismételt megkötési feltételeinek megfelel, úgy az 1 év letelte után szerződése – amennyiben a bérlő a feltételeknek továbbra is megfelel – további 4 évre meghosszabbítható.

Az összesen 5 év bérleti időtartam lejárta esetén pályázat kiírása nélkül a szerződés ismételten 5 évre megköthető, amennyiben a bérlő a feltételeknek megfelel.

 

A pályázati űrlap átvehető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városházán (Szabadság utca 18.) ügyfélfogadási időben. A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni a 74/564-588-as telefonszámon.

 

 

A pályázat benyújtási határideje:

 1. február 09 (csütörtök) 12:00

 

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városházára (Dombóvár, Szabadság utca 18.) Máté Mónika lakásügyi ügyintézőhöz kérjük eljuttatni ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda 12:30-16:00, csütörtök: 08:00-12:00!

 

Az előírt feltételeknek nem megfelelő vagy hiányos pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

 

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

Last modified: 2023.02.13.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat