fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás karbantartó munkakör betöltésére

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Dombóvári Szivárvány Óvoda

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Tolna megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napi karbantartási feladatok teljes körű ellátása, felmerülő meghibásodások javítása. Kisebb átalakítási, felújítási munkák kivitelezése. Önálló hibakeresés és hibaelhárítás. Egyéb épületgondozás, épületrendezési, karbantartói feladatok ellátása. Kertészeti feladatok ellátása, külső és belső területek rendezése, növények gondozása (fűnyírás, avar- és hóeltakarítás, síkosságmentesítés, sportfelületek karbantartása)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Szakmunkásképző intézet,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •         egyéni munkavégzés, kreatív gondolkodás, előrelátás, felelősség, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Müller Ágnes Zsuzsanna részére a szivarvanyovi@dombovar.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Müller Ágnes Zsuzsanna, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         dombovar.hu

Last modified: 2023.03.17.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat