fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Brüsszeli ösztöndíjprogram

A Polgári Magyarországért Alapítvány Brüsszeli Képviseletének Gyakornoki Programkiírása
2024. ősz
A program célja:
A polgári, nemzeti és keresztény értékeket vállaló, közéletben aktív fiatalok megismertetése a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pártalapítványának, a Polgári Magyarországért
Alapítványnak a hazai és nemzetközi működésével, európai szakmai munkájával és ezen
keresztül a brüsszeli közélettel. A program lehetőséget kínál tapasztalatszerzésre a kelet-középeurópai
régió egyetlen brüsszeli think tankjénél, alapítványunk brüsszeli képviseleténél.
A program időtartama:
A program időtartama 2 hónap, mely teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. Az ösztöndíjas ezt
az időszakot 1-1 hónap keretében Alapítványunk Brüsszeli Képviseletén, illetve a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség európai parlamenti képviselőjének mentorálása mellett az Európai
Parlamentben teljesíti. A kiutazás előtt (a résztvevőkkel egyeztetett időpontban) 3 napos
felkészítő programot szervez az Alapítvány az ösztöndíjasok részére, amelyen a részvétel
kötelező.
Jelentkezési feltételek:
– európai uniós (illetve EGT) állampolgárság;
– lezárt felsőoktatási tanulmányok vagy legalább 4 teljesített szemeszter a felsőoktatásban;
– 1995. január 1. után született;
– magyarországi, forint alapú bankszámlaszám;
– az Európai Unió és főbb intézményei működésének alapszintű ismerete;
-a magyar és az angol nyelv magas szintű ismerete írásban és szóban (legalább B2-es szint).
(További releváns idegennyelv-ismeret előnyt jelent.)
Jelentkezni az alábbi dokumentumok egyidejű elektronikus benyújtásával lehetséges:
– hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap, illetve adatkezelési nyilatkozat;
-egyetem/főiskola által kiállított és aláírt leckekönyv, törzslap kivonat vagy igazolás; vagy már
megszerzett diploma fénymásolata (amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik);
– nyelvtudást igazoló dokumentum;
– magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz;
– magyar nyelvű motivációs levél (max. 2500 karakter terjedelemben);
– 2 db magyar nyelvű ajánlólevél (egy oktatói és egy közéleti szereplő ajánlása);
– a kiíró által megadott konkrét szakpolitikai kérdés angol nyelven kidolgozott elemzése
(közérthető, olvasmányos stílusban, max. 2500 karakter terjedelemben);
– A pályázó motivációs levelében jelölje meg a számára megfelelőbb időszakot az alábbiak
közül:
◦ 2024. szeptember – 2024. október
◦ 2024. november – 2024. december
A preferált időtartamot a program kiírója felülbírálhatja.
A szakpolitikai esszé választható témái (egyet szükséges választani):
1. Közel-keleti geopolitikai törésvonalak
2. A zöld ideológia és az agrárium ellentétei
3. AZ amerikai elnökválasztás főbb témái
Amit a programban kínálunk:
– részvétel az európai parlamenti bizottsági üléseken, meghallgatásokon, különböző brüsszeli
think tankek eseményein, illetve háttérbeszélgetéseken;
– közreműködés a képviselet napi tevékenységében;
– megismerkedés egyéb brüsszeli magyar szervezetekkel, az Európai Parlament működésével és
a diplomáciai képviseletek munkájával;
– bekapcsolódási lehetőség a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőinek munkájába;
– publikációs és előadási lehetőség;
– részvétel az alumni hálózatban, későbbi brüsszeli munkavállalási lehetőségek és zártkörű
eseménymeghívások céljából;
– a két hónapos támogatott időszakon kívül a gyakornoki program teljes időszaka alatt havi
rendszerességgel lehetnek kötelező programok;
– ösztöndíj: összesen 900.000 Ft;
– a brüsszeli lakhatás biztosítása az Alapítvány szervezésében (a kaució összege az ösztöndíjast
terheli).
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat 2024. április 10-ig várjuk a kulugy@szpma.hu email
címre, PDF-formátumban. Ezt követően nyújt az Alapítvány tájékoztatást a szóbeli forduló
időpontjáról.

Last modified: 2024.03.19.