fbpx

Városunk Dombóvár

2016. május 5.

MEGHÍVÓ
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
(Szabadság u. 18.)
2016. május 5-én 13.00 órakor kezdődő
rendes ülésére
 

1. számú előterjesztés             

Beszámoló a Dombóvári Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről – Melléklet (beszámoló)

2. számú előterjesztés 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. számú előterjesztés          

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Tájékoztató a Dombóváron szakiskolai tevékenységet folytató köznevelési intézmény szakképzési tevékenységéről – Melléklet

4. számú előterjesztés            

A támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának módosítása

5. számú előterjesztés             

Hozzájárulás a Tinódi ház homlokzat-feliratainak elhelyezéséhez – Melléklet

6. számú előterjesztés             

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Franjo Vlasic udvar rendezése

7. számú előterjesztés             

Bérlakás értékesítésre való kijelölésével összefüggő döntés

8. számú előterjesztés          

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Közutak éves felújító festése

9. számú előterjesztés             

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

11. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

12. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

13. számú előterjesztés         

A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-vel kapcsolatos döntések

14. számú előterjesztés         

Dombóvár-Tamási kerékpárút döntés-előkészítő tanulmánya – Tanulmány – Nyomvonaltervek – Községi határozatok

15. számú előterjesztés         

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

16. számú előterjesztés         

Május hónapban benyújtásra kerülő pályázatok tartalmi ismertetése

17. számú előterjesztés         

Az ExperiDance együttes Gyöngyhajú lány balladája című produkció bikali előadásának támogatása

18. számú előterjesztés         

Buzánszky Jenőnek, a város díszpolgárának emléket állító képzőművészeti alkotás beszerzése

19. számú előterjesztés         

A Hamulyák Közalapítvány kezdeményezése köztéri szobor felállítására

20. számú előterjesztés         

„Hat vár hat rád” 2016.

21. számú előterjesztés         

2016. évi Kihívás Napjának szervezése

22. számú előterjesztés         

Rákóczi túrós, mint helyi érték a településmarketingben

23. számú előterjesztés         

Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

24. számú előterjesztés         

Újdombóvári fák pótlása

25. számú előterjesztés         

Konda-völgy fásítása

26. számú előterjesztés         

Teleki u. 1-3. szám előtti csapadékvíz-elvezetés 

27. számú előterjesztés         

A közös önkormányzati alapítású HOSPITAL Alapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntések

28. számú előterjesztés         

Tájékoztatás a 2015. évi közfoglalkoztatási programokról

Képviselői interpellációk

Új napirendi pont

29. számú előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok