fbpx

Városunk Dombóvár

2020. június 17-i polgármesteri feladatkörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésének összehívása iránt nem tudok intézkedni, azonban az alábbi ügyben a döntés a június végére tervezett döntéshozatal időpontjáig nem várható meg.

2020. június 17-i döntéshozatal

  1. Fejlesztési pályázat benyújtása a Gárdonyi utca, valamint a Fő utcának a III. utcai csomópont (újdombóvári templom) és a IX. utca közötti szakasza útburkolatának felújítására
  2. Visszatérítendő támogatás biztosítása a Hamulyák Közalapítvány részére – Melléklet (Kérelem)
  3. A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok