fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. január 25.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. január 25-én (szerdán) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. január 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról – Melléklet

3. számú előterjesztés

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése

5. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről

6. számú előterjesztés

A 2017. évi civil pályázati felhívás jóváhagyása 

7. számú előterjesztés

Beszámoló a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységérőlMelléklet

8. számú előterjesztés

A Farkas Attila Uszoda belépőjegyárainak felülvizsgálata Melléklet

13. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

15. számú előterjesztés

A Dombóvár Kártyáról szóló 4/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

16. számú előterjesztés

Szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

19. számú előterjesztés

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2016. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól – Melléklet

20. számú előterjesztés

Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról 

21. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár 2015. évi környezeti állapotáról 

22. számú előterjesztés

Tájékoztató a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésével járó 2016. évi kiadásokról és bevételekről, valamint a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről 

23. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

A Szuhay Sportcentrumban büféhelyiség kialakításához szükséges munkálatok elvégzése

25. számú előterjesztés

Beszerzési eljárás indítása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyú projekttel kapcsolatban 

27. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása az újonnan alakuló Dombóvári Labdarúgó Klub egyesülethez 

28. számú előterjesztés

Pályázati felhívás kiírása a 2017. évi sporttámogatási igény benyújtására 

29. számú előterjesztés

A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2017. évi cafetéria-keretének meghatározása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés

Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Zárt ülés:

Hu/2. számú előterjesztés

A kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének engedélyezése

Új napirendi pont:

34. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet

35. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása