fbpx

Városunk Dombóvár

2017. június 28.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. június 28-án (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. június 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

3. számú előterjesztés

Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról – Ügyeleti beszámoló

4. számú előterjesztés

Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

5. számú előterjesztés

Döntés az önkormányzati fenntartású óvodákat és bölcsődét érintő fejlesztésekről – Melléklet

6. számú előterjesztés

A bölcsődei férőhelyek és a szakmai létszám bővítése

9. számú előterjesztés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve, gazdálkodásával kapcsolatos döntések – Üzleti terv – Cukrász beszámoló – Cukrász beszámoló május – Villanyszerelő beszámoló – Villanyszerelő beszámoló május – Kérelem 

10. számú előterjesztés         

Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat érintő változásokról

11. számú előterjesztés         

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

13. számú előterjesztés         

Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves tevékenységének pénzügyi beszámolója – Melléklet: bevételes rendezvények – Melléklet: ingyenes rendezvények

14. számú előterjesztés         

Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátása

15. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

16. számú előterjesztés         

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása – Mellékletek – Intézmények költségvetésének módosítása

17. számú előterjesztés        

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – Törvényességi felhívás

23. számú előterjesztés         

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

24. számú előterjesztés         

A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésére irányuló megállapodás elfogadása

30. számú előterjesztés         

Dombóvár Város Önkormányzatának belépése a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe – Melléklet: Alapszabály (hatályos) – Melléklet: Alapszabály (új)

31. számú előterjesztés      

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása

Zárt ülés:

33. számú előterjesztés         

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére benyújtott pályázat

34. számú előterjesztés         

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának kezdeményezése a közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetésére

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések:

Hu/1. számú előterjesztés (nyilvános ülés)             

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szakmai programja – Melléklet

Hu/2. számú előterjesztés (nyilvános ülés) 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet felülvizsgált szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása – Melléklet

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok