fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2017. november 29.

Dombóvár Város Önkormányzatának
               Humán Bizottsága              

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság rendes ülését 2017. november 29-én (szerda) 14,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. november 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

4. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása a védőnői körzetek felülvizsgálatával összefüggésben

6. számú előterjesztés      

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetése 2018. január 1-tőlaz önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról

12. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

15. számú előterjesztés

Idősek karácsonyi támogatása

Zárt ülés:

16. számú előterjesztés

Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

A bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztés:

Hu/1. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

Az önkormányzati fenntartású óvodák beszámolója a 2016/2017. nevelési évről – Melléklet1 (beszámoló) – Melléklet2 (beszámoló)

Hu/2. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjának módosítása a férőhelybővítéssel összefüggésben – Melléklet (szakmai program)

Hu/3. számú előterjesztés (nyilvános ülés)

A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény fenntartói jóváhagyást igénylő dokumentumai – SzMSz – 1. sz. melléklet – 2. sz. melléklet – 3. sz. melléklet – 4. sz. melléklet – 5. sz. melléklet –  6. sz. melléklet

Zárt ülés:

Hu/4. számú előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok bírálata