fbpx

Városunk Dombóvár

2016-junius-29

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. június 29-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. június 29-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció 2016-2020 elfogadása

3. számú előterjesztés

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása – Alapító okirat

6. számú előterjesztés

Javaslat a betlehemi kompozíció elhelyezésére

7. számú előterjesztés

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása személyi juttatások fedezetének biztosítása érdekében – Kiegészítés

8. számú előterjesztés

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, társasági szerződésének módosítása

9. számú előterjesztés

A Dombó-Média Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

10. számú előterjesztés

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

11. számú előterjesztés

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény beszerzési és felújítási igényei

12. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2015. évi szakmai munkájáról

13. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató társulás 2015. évi tevékenységéről

14. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi társulás 2015. évi tevékenységéről

15. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2015. évi tevékenységéről

16. számú előterjesztés

Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

17. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésének támogatásáról szóló rendelet

18. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása – Melléklet 1. – Melléklet 2.

19. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

20. számú előterjesztés

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

21. számú előterjesztés

Helyi építészeti védettség megszüntetésével kapcsolatos döntés

22. számú előterjesztés

Gunaras településrésznév használata

23. számú előterjesztés

A korábban tüdőgondozóként működő Hunyadi téri ingatlanrész ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezése

24. számú előterjesztés

Állati hulladékbegyűjtő működtetése

25. számú előterjesztés

Biohulladék-kezelő telep megvalósításának lehetősége

26. számú előterjesztés

Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra

27. számú előterjesztés

A Szuhay Sportcentrum infrastrukturális fejlesztése

28. számú előterjesztés

A zsinagóga épületében régészeti falkutatás megindítása

29. számú előterjesztés

Parkolóhelyek kialakításának lehetősége a Gyermekvilág Óvoda előtt, Pannónia utcai parkolók áthelyezése

30. számú előterjesztés

Víziközmű diagnosztikai felmérés elvégzése egyes belvárosi kereszteződésekben 

31. számú előterjesztés

Útburkolati jelek felújító festése

32. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának hitelfelvétele

Új napirendi pont:

33. számú előterjesztés

Az ÖKO-DOMBÓ NKft. hulladékválogatással kapcsolatos 2015. évi kötelezettségvállalásának vizsgálata

34. számú előterjesztés

Építési teleknek történő kijelölés

35. számú előterjesztés

Dombóvár helyi közösségi fejlesztési stratégiája főbb tartalmi elemeinek jóváhagyása – Melléklet

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok