fbpx

Városunk Dombóvár

2016-majus-25

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2016. május 25-én (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2016. május 26-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átszervezése és az Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának átadása a Pécsi Egyházmegyének – Vélemények az átszervezésről – Kapospula Község Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés módosítása – Köznevelési szerződés – Haszonélvezeti jogot alapító megállapodás – Módosító okirat – Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

4. számú előterjesztés

A hírközlési hálózat kiépítésének módjáról a UPC-vel lefolytatott tárgyalások eredménye – Kérelem – Műszaki leírás kiegészítés – Nyomvonal terv 1. – Nyomvonal terv 2.

6. számú előterjesztés

Tájékoztató a Dombóváron szakiskolai tevékenységet folytató köznevelési intézmény szakképzési tevékenységéről – Melléklet

7. számú előterjesztés

 A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Javaslat a betlehemi kompozíció elhelyezésére

8. számú előterjesztés

DRV Zrt. vagyonértékelésének elfogadása  – Melléklet – Szakértői vélemény

9. számú előterjesztés

Tüskei városrészben kialakítandó ipari parkhoz szükséges területcsere

10. számú előterjesztés

Arany János tér 24. szám alatti lakóingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés

11. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést.

Ingatlanvásárlás a Szállásréti-tónál

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója

– Dombóvári Művelődési Ház NKft.

– Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

– Dombó-Média Kft.

– Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

– Dombó-Land Kft.

– ÖKO-Dombó NKft. – Az ügyvezető által pótlólagosan benyújtott anyagok: Könyvvizsgálói vélemény – Üzleti jelentés – Éves beszámoló – Kiegészítő melléklet

14. számú előterjesztés

Az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása

15. számú előterjesztés

Tájékoztatás a TOP-os pályázatok előkészítési költségeiről

16. számú előterjesztés

Boruzs Gábor ajánlata üzletrész-átruházásra

17. számú előterjesztés

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. megalapítása

18. számú előterjesztés

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet – Mellékletek – Intézményi beszámolók

19. számú előterjesztés

Kazinczy sor páratlan oldali házak mögötti önkormányzati tulajdonú, közterületként nyilvántartott terület (2161/1 hrsz.) rendezése

20. számú előterjesztés

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

22. számú előterjesztés

Sportcélú gazdasági társaságok támogatása

24. számú előterjesztés

Vételi ajánlat archív felvételekre

25. számú előterjesztés

Gyalogos és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos problémák

26. számú előterjesztés

Kezdeményezés OTrT szerinti nyomvonal módosítására

27. számú előterjesztés

Radnóti utca burkolatának javítása

28. számú előterjesztés

A Vasút soron található MÁV tulajdonú közművek átvétele

29. számú előterjesztés

A 61-es főút Kiskonda-patak feletti híd háttöltésének problémája

30. számú előterjesztés

Horvay János utcai csapadékvíz-elvezetés

31. számú előterjesztés

Állami fenntartású utak környezetének kaszálása

32. számú előterjesztés

Lemondások miatt tagok választása egyes önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottságába

PG/1. számú előterjesztés

Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása

PG/2. számú előterjesztés

Az önkormányzati tulajdonú építési telkek eladási árának felülvizsgálata

Zárt ülés:

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Kiemelhető lábakon álló napozóstég és bejáró építése a Balatonfenyvesi Ifjúsági táborban” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/4. számú előterjesztés

Döntés a „Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/5. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz-elvezetés megvalósítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

33. számú előterjesztés

A KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási programok” pályázati felhívásra együttműködési megállapodás kötése a Zöldtárs Alapítvánnyal – Melléklet

34. számú előterjesztés

Tájékoztatás a CLLD – Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló pályázati felhívásról

PG/6. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár, Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlófelújítás kivitelezési munkáinak elvégzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok