fbpx

Városunk Dombóvár

2017. február 13.

Dombóvár Város Önkormányzatának
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését  2017. február 13-án (hétfő) 14,00 órakor  tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.

A képviselő-testület 2017. február 16-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:


1. számú előterjesztés


A natúrpark létrehozásának kezdeményezéséhez kapcsolódó szakmai háttértanulmány – Melléklet: Szakmai háttértanulmány (helyzetfeltárás)  – Melléklet: Régészeti örökségi elemek – Melléklet: Svábság története


2. számú előterjesztés


A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a cég által végzett köztisztasági feladatok felülvizsgálata


3. számú előterjesztés


A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági szerződésének módosítása


4. számú előterjesztés


A távhőszolgáltatást biztosító vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülésével összefüggő döntések


5. számú előterjesztés


Koncessziós pályázat kiírása a távhőszolgáltatás ellátására


6. számú előterjesztés


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása – Előterjesztés mellékletei – Rendeletmódosítás mellékletei – Pótelőirányzati kérelem


7. számú előterjesztés


Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése – Rendelettervezet mellékletei – Határozati javaslat

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok