fbpx

Városunk Dombóvár

2015-december-16

Dombóvár Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága   
 MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendes ülését 2015. december 16-án (szerda) 13,30 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.
A képviselő-testület 2015. december 17-i rendes ülésének napirendjén szereplő, a bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztések:

2. számú előterjesztés

Tájékoztató a Gólyavár régészeti feltárásáról

3. számú előterjesztés

Helyi természetvédelemmel kapcsolatos döntések – Természetvédelmi Alapterv

4. számú előterjesztés

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása – 1. melléklet – 2/1. melléklet2/2. melléklet – 3/1. melléklet3/2. melléklet – 4. melléklet

5. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonbiztosításához kapcsolódó döntés

6. számú előterjesztés

Tájékoztató az iskolai oktatásnak helyet adó, vagyonkezelésbe adott ingatlanok állapotáról

7. számú előterjesztés

„Dombópédia” – Dombóvár és környékének helytörténeti adatbázisa

8. számú előterjesztés

Intézményfenntartó társulásokkal és a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatos döntések – Módosítás – Egységes szerkezet

9. számú előterjesztés

Önkormányzati ingatlanok használatának meghosszabbítása

12. számú előterjesztés

Településrendezési eszköz módosítása a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep egyes területeinek hasznosításáról és Gunaras gyógyhellyé nyilvánításáról

13. számú előterjesztés

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

14. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

17. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása – 1. melléklet – 2. melléklet

18. számú előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet

19. számú előterjesztés

Turisztikai kiadvány megjelentetése

20. számú előterjesztés

„Dombóvár napjainkban” címmel könyv megjelentetése

21. számú előterjesztés

M9-es autópálya megvalósításának hatásai és azok kezelése

22. számú előterjesztés

Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakítása – Melléklet

23. számú előterjesztés

Egyes útszakaszokra vonatkozó 7,5 tonnás súlykorlátozás bevezetése

24. számú előterjesztés

Szarvasd belterületbe vonása

25. számú előterjesztés

Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve

26. számú előterjesztés

Árajánlatkérés betontörmelék aprítására a kialakítás alatt lévő kórházi parkolóhoz történő felhasználás céljából

27. számú előterjesztés

Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” elnevezéssel

28. számú előterjesztés

A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba

29. számú előterjesztés

Sportügyekkel kapcsolatos döntések – 1. melléklet – 2. melléklet – 3. melléklet

30. számú előterjesztés

Közösségi adománygyűjtés a „Negyedik láng” versenyfutás program keretében

31. számú előterjesztés

Az Önkormányzati Hivatal levélkezelési tevékenységének korszerűsítése postaköltség és munkaidő megtakarítás érdekében, különös tekintettel az adóhatósági küldeményekre

32. számú előterjesztés

Folyószámlahitel igénybevétele

33. számú előterjesztés

Beszámoló a „Hat vár hat rád” program tapasztalatairól, tényleges kiadásairól – programelőzetes

35. számú előterjesztés

A képviselő-testület 2016. évi munkaterve

36. számú előterjesztés

Tájékoztató Dombóvár város környezeti állapotáról – Melléklet

37. számú előterjesztés

Közfeladat ellátására szerződés kötése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel
Zárt ülés:

39. számú előterjesztés

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

PG/1. számú előterjesztés

Döntés a „Dombóvár városkártya rendszer kidolgozása, kialakítása és 5 éves üzemeltetése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/2. számú előterjesztés

Döntés az „Egyesített Szociális Intézmény Támasz Otthon támogatott kivitelezéssel nem érintett épületrészekre vonatkozó további munkáinak elvégzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

PG/3. számú előterjesztés

Döntés a „Köztemetési szolgáltatás ellátása 12 hónapra” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

Új napirendi pont:

40. számú előterjesztés

Közalkalmazottak béren kívüli juttatása

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok