fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett módosítási eljárása

Tisztelt Partnerünk!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatjuk, hogy Dombóvár Város Önkormányzata ismételten kezdeményezte Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosítását, mivel több fejlesztési és rendezési szándék kapcsán újabb változtatás vált szükségessé.

A módosítási procedúra pontos tartalmát és menetét a Kormányrendelet határozza meg, melynek betartása kötelező érvényű.

A kezdeményezett módosítások egyeztetésére több különböző eljárásban kerül sor.

Teljes eljárás (2022. februárjában indult)

Tisztelt Partnerünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dombóvár Város Önkormányzata folytatja a város településrendezési eszközeinek 2021. évben kezdeményezett módosítási eljárását. A teljes eljárásban egyeztetett módosítási procedúra véleményezési szakasza keretében 2022. augusztus 11. – 2022. szeptember 9. között várja az Önkormányzat mindazon partnerei észrevételeit, akik véleményt kívánnak megfogalmazni a módosítások kapcsán. A véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


Az észrevételek kapcsán kérjük az alábbi kapcsolattartási felületeket, valamint a „Dombóvár Város településrendezési eszközeinek 2021. évi teljes eljárásban történő módosítása” tárgyi megnevezést használni:


  • észrevétel/javaslat tehető papíralapon Pintér Szilárd polgármesternek címezve, Dombóvár Város Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.),

  • az ügyfél-, illetve cégkapuval rendelkezők számára elérhető az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) (Dombóvár Város Önkormányzata – Településtervezési ügyek),

  • az észrevétel/javaslat beküldhető elektronikus levélben a foepitesz@dombovar.hu e-mail címre,

  • valamint a honlap Lakóhelyünk/Településrendezés, településfejlesztés menüpontjának a Településrendezés című részén kitölthető űrlap („Észrevétel, javaslat megtétele a településrendezési eszközök felülvizsgálatához, módosításához”) is a partnerek rendelkezésére áll.

Dombóvár Város Önkormányzata a 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletével döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, melyet jelen eljárás során végig alkalmazni kíván. Az ebben foglaltaknak megfelelően a „véleményezési dokumentáció” tárgyában Dombóvár Város Önkormányzata lakossági fórumot tart, melynek helyszíne és kezdési időpontja a következő:


Városháza (Dombóvár, Szabadság u. 18.)

Emeleti tanácskozó terem

2022. augusztus 24. 16:00


A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész – Dr. Gyergyák János – rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott tervezőnek átadja


Dombóvár Város Önkormányzata


 

Előzetes tájékoztatási szakasz (lezárult)

Dombóvár Város Önkormányzata 2022-ben folytatta a város településrendezési eszközeinek 2021. évben kezdeményezett módosítási procedúráját. A teljes eljárásban egyeztetésre kerülő indítványokkal kapcsolatban az előzetes tájékoztatási szakasz keretében 2022. február 24. – 2022. március 17. között várta az Önkormányzat mindazon partnerei észrevételeit, akik észrevételeket, javaslatokat kívántak megfogalmazni a tervezett módosítások kapcsán. Az előzetes tájékoztatási dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Előzetes tájékoztatási dokumentáció


A koronavírus-járvány kapcsán fennálló veszélyhelyzet miatt lakossági fórum nem került megtartásra az eljárás során.


A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész – Dr. Gyergyák János – rendszerezte, véleményezte, továbbá a megbízott tervezőnek átadta.


Állami főépítészi eljárás (lezárult)

Az állami főépítészi eljárás véleményezési szakaszának keretében 2021. június 23-án lakossági fórumot tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Tinódi Művelődési Házban (Dombóvár, Hunyadi tér 25.). A véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


A fórumon, illetve az azt követő 8 napon belül a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatosan észrevétel, vélemény nem érkezett. A partnerségi véleményezés lezárásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésén döntött a 230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával. A testület elfogadta a városi főépítész beszámolóját, illetve felhatalmazta a polgármestert a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára a városi főépítész állásfoglalása alapján. Ezt követően került sor az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye kiadásának kezdeményezésére.


A dombóvári képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosításáról a 2021. november 30-i ülésén hozott döntést.


Tárgyalásos eljárás (lezárult)

A tárgyalásos eljárás véleményezési szakaszának keretében 2021. június 23-án lakossági fórumot tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Tinódi Művelődési Házban (Dombóvár, Hunyadi tér 25.). A véleményezési dokumentáció az alábbi hivatkozáson érhető el:


Véleményezési dokumentáció


A fórumon, illetve az azt követő 8 napon belül a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatosan észrevétel, vélemény nem érkezett. A partnerségi véleményezés lezárásáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésén döntött a 230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával. A testület elfogadta a városi főépítész beszámolóját, illetve felhatalmazta a polgármestert a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés meghozatalára a városi főépítész állásfoglalása alapján. Ezt követően került sor az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleménye kiadásának kezdeményezésére.


A településrendezési eszközök módosítását a dombóvári képviselő-testület a 2021. december 17-i ülésén fogadta el.


Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat