fbpx

Városunk Dombóvár

Bursa Hungarica Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladatként évről-évre csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett ösztöndíjpályázathoz.


A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a dombóvári önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi  hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójában beérkezett pályázatok bírálatának eredményéről

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatokat elbírálta. A Bizottság a beérkezett 40 pályázat (39 darab „A” típusú pályázat és 1 darab „B” típusú pályázat) közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 37 hallgatót 2024-ben 10 hónap időtartamra 10.000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban, 1 tanulót pedig a 2024/2025. tanévtől kezdődően – három évre szólóan – 10 hónap időtartamra 10.000,- Ft/fő/hónap összegű „B” típusú ösztöndíjban részesített.

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatokat a 2022. év novemberében elbírálta. A Bizottság a beérkezett 44 pályázat (43 darab „A” típusú pályázat és 1 darab „B” típusú pályázat) közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 42 hallgatót 2023-ban 10 hónap időtartamra 10.000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban, 1 tanulót pedig a 2023/2024. tanévtől kezdődően – három évre szólóan – 10 hónap időtartamra 10.000,- Ft/fő/hónap összegű „B” típusú ösztöndíjban részesített.

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatokat elbírálta. A Bizottság a beérkezett 54 pályázat (52 darab „A” típusú pályázat és 2 darab „B” típusú pályázat) közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 52 hallgatót 2022-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú ösztöndíjban, 2 tanulót pedig a 2022/2023. tanévtől kezdődően – három évre szólóan – 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A képviselő-testület által megemelt keretnek köszönhetően az ösztöndíj 10.000,- Ft/hónap összegben került megállapításra mind az „A”, mind a „B” típusú ösztöndíjasok esetében.

Dombóvár Város Polgármestere a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatokat, és a képviselő-testület által jóváhagyott 4,2 millió Ft-os költségvetési keretből 43 hallgatót 2021-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, kettő – a felsőoktatási tanulmányait 2021. szeptemberében megkezdeni kívánó – fiatalt pedig a 2021/2022. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként 9.000 forint.

A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2019. november 27-én elbírálta. A Bizottság a 4,2 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett érvényes pályázatok mindegyikét támogatta, és így 46 hallgatót 2020-ban 10 hónap időtartamra „A” típusú ösztöndíjban részesített. „B” típusú pályázat nem volt. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege hallgatóként 7.000 forint a Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2018. december 4-én elbírálta. A Bizottság a 4 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett 67 érvényes pályázat közül 66 hallgatót 2019-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, egy – a felsőoktatási tanulmányait 2019. szeptemberében megkezdeni kívánó – fiatalt pedig a 2019/2020. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként 5.700,- forint a Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2017. november 29-én elbírálta. A Bizottság a 4 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett 63 érvényes pályázat közül a szociális körülmények figyelembevételével 61 hallgatót 2018-ban 10 hónap időtartamra „A” típusú, kettő – a felsőoktatási tanulmányait 2018. szeptemberében megkezdeni kívánó – fiatalt pedig a 2018/2019. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A kevesebb számú pályázat miatt, illetve a jelentős összegű keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként a 2017. évhez képest ezer forinttal magasabb, azaz 6.000,- forint  a Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2016. december 14-én elbírálta. A Bizottság az elmúlt évekhez képest 500 ezer forinttal nagyobb, 4 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett 82 pályázat közül a szociális körülmények figyelembevételével 74 hallgatót 2017-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, egy – a felsőoktatási tanulmányait 2017-ben megkezdeni kívánó – fiatalt pedig a 2017/2018. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A megemelt keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként havonta ötezer forint.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptemberének végén döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. A pályázat benyújtásának határideje 2015. november 9-e volt.

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2015. december 4-én elbírálta. A Bizottság a rendelkezésre álló költségvetési keretből a beérkezett 81 pályázat közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 73 hallgatót 2016-ban 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban, 2 tanulót pedig a 2016/2017. tanévtől kezdődően három évre szólóan 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/fő/hónap összegű „B” típusú ösztöndíjban részesített.

2014. decemberében a Humán Bizottság a rendelkezésre álló költségvetési keretből (3,5 millió forint) a beérkezett 85 pályázat közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 80 hallgatót 2015-ben 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban, 4 tanulót pedig a 2015/2016. tanévtől kezdődően három évre szólóan 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/fő/hónap összegű „B” típusú ösztöndíjban részesített. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti (az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt).

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat