fbpx

Városunk Dombóvár

Civil szervezetek

Az szja 1% felajánlására jogosult dombóvári civil szervezetek és intézmények:

NévAdószám
“FÉNYSUGÁR” Alapítvány18864580117
“Margaréta a gyermekekért”  Alapítvány18855991117
“Puer natus est nobis” – “Gyermek adatott nekünk” Alapítvány18855166117
AEROBIK ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET DOMBÓVÁR18862784117
ALKONY-TÁMASZ ALAPÍTVÁNY18861381117
AZ IFJÚSÁG ZENEI NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY18857931117
CREDO ALAPITVÁNY18861484117
D-RIDE SPORT CLUB18273579117
DELTA TURISTA EGYESÜLET18868852117
DIÁKJAINKÉRT ALAPÍTVÁNY18862870117
DOMBÓ-DOG CENTRUM KUTYÁS SPORT EGYESÜLET18337684117
DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁSÉRT ALAPÍTVÁNY18858114117
DOMBÓVÁR-KERNEN I.R. BARÁTI KÖR18864140117
Dombóvári “Kertbarát” Egyesület18864755117
Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület18864281117
Dombóvári APÁCZAI Alapítvány18856655117
DOMBÓVÁRI FLOORBALL EGYESÜLET18024100117
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET18867356117
DOMBÓVÁRI FUTBALL CLUB18851715117
Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület18868759117
DOMBÓVÁRI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET18868670117
DOMBÓVÁRI ILCO EGYESÜLET18857814117
DOMBÓVÁRI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY18147593117
DOMBÓVÁRI JUDO KLUB18519833117
Dombóvári Karatesuli Egyesület18866544117
DOMBÓVÁRI KOSÁRLABDA SULI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET18865677117
DOMBÓVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY15418197217
DOMBÓVÁRI MAGYAR-IZRAELI BARÁTI TÁRSASÁG EGYESÜLET18272293117
DOMBÓVÁRI NYUGDÍJASOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE18850130117
DOMBÓVÁRI ÓZON ASZTMA EGYESÜLET18858224117
DOMBÓVÁRI RADIOLÓGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY18029727117
DOMBÓVÁRI SPORTISKOLA EGYESÜLETE18861587117
DOMBÓVÁRI SZÉKELY KÖR18206335117
Dombóvári Szívklub Egyesület18868553117
Dombóvári Tenisz Egyesület18865921117
DOMBÓVÁRI ÚSZÓ EGYESÜLET18513868117
Dombóvári Városi Horgász Egyesület19953683117
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület18852541117
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület18865237117
Dombóvári Zenész Egyesület18867370117
ÉLETET AZ ÉVEKNEK ALAPÍTVÁNY19231385117
EMINA PÁLYAORIENTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY18504468117
FEKETE ISTVÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET18860878117
Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesület18860586117
Gyöngyszem Alapítvány18855764117
HAMULYÁK KÖZALAPÍTVÁNY18864030117
HB Dombóvár Blockflöte Egyesület “végelszámolás alatt”18729094117
HELP-DOMBÓVÁR EGYESÜLET18621075117
JALINGVA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA IDEGEN NYELV TANITÁSÁÉRT ALAPITVÁNY18850587117
JÁTÉKVÁR ALAPÍTVÁNY18855070117
JÖVŐ EMBERKÉJE ALAPÍTVÁNY18868632117
KAPOS ALAPITVÁNY19228314117
Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület18866173117
KEREKESSZABADSÁG Alapítvány18879591117
Kisbarát Alapítvány18852819117
NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ EGYESÜLET19240345117
PerfectDance Tánc-Sport Egyesület18857821117
PRESIDIUM Közhasznú Egyesület18868429117
SOR6 Autó- és Motorsport Egyesület18659207117
Százszorszép Alapítvány18855939117
Tinódi Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság18854921217
Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány18853511117
VIHARMADÁR ÖNKÉNTES MENTŐ EGYESÜLET18202506117

A dombóvári képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, civil keretet különít el a civil szervezetek támogatására, a Civil Tanács működéséhez kapcsolódó költségekre, továbbá a Civil Tanács által szervezett – a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénynaptárban szereplő – rendezvények kiadásaira és a civil elismeréssekkel járó pénzjutalomra.


A képviselő-testület minden évben nyilvános pályázati felhívás formájában határozza meg a civil keretből történő támogatásigénylés feltételeit. A beérkezett támogatási igények alapján a civil keret felosztásáról – a civil szervezeteknek biztosított vissza nem térítendő támogatás összegéről – a képviselő-testület dönt a Civil Tanács javaslata alapján.


A 2021. évi civil keret pályázati felhívásának jóváhagyására 2021. március végén kerül sor.


2021-től a civil keretből az a szervezet részesülhet támogatásban, amely tagként részt vesz a Civil Szövetség munkájában.

A helyi civil szerveződésekkel való kapcsolattartásra mind az önkormányzat, mind a Civil Tanács részéről a civil@dombovar.hu (Dombóvári Civil Információk) elektronikus levélcím szolgál.

A dombóvári civil szervezeteket érintően információval tud szolgálni Kovács-Bodnár Adrienn titkársági ügyintéző a 74/564-579-es telefonszámon.

A Dombóvári Civil Szövetség (Civil Szövetség) a Dombóváron működő civil szervezetek jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződése, melynek célja a civil szervezetek informálása és összefogása, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint érdekeik képviselete.


A Civil Szövetség tagjai a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett dombóvári székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon civil szervezetek, amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja működik. A tagság létrejöttéhez a civil szervezetnek írásban kell bejelenteni a Dombóvári Civil Tanács elnökének, hogy a Civil Szövetség tagja kíván lenni, és egyben meg kell adnia az elérhetőségére szolgáló elektronikus levélcímét, valamint a szervezetet a Civil Szövetségben képviselő személyt, aki a szervezet főképviselője. A főképviselőnek nem szükséges az adott szervezet elnökének vagy elnökségi tagjának lennie.


A Civil Szövetség szervezését és tevékenységének koordinálását a Civil Tanács végzi, melynek érdekében a Civil Tanács elnöke rendszeresen összehívja a Civil Szövetség ülését. A Civil Szövetség ülései nyilvánosak, az ülések megtartásához a dombóvári önkormányzat a Városházán helyet biztosít. A Civil Szövetséget a Civil Tanács elnöke képviseli.


A Civil Szövetség működésének részletes szabályait az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.


A Dombóvári Civil Szövetség tagjai a jelentkezések alapján:

Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Dombóvári Csoportja
“Fekete István” Kulturális Egyesület
CREDO Alapítvány
Dombóvári ILCO Egyesület
Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület
“Help-Dombóvár” Egyesület
Százszorszép Alapítvány
Dombó-CsIpSsz Családi Ifjúsági Polgári Sport Szervezet
Dombóvári Gazdakör
“Életet az Éveknek” Közhasznú Alapítvány
Játékvár Alapítvány
Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 28.sz. Dombóvári Csoportja
“Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány
Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete
Dombóvári Kutyás Egyesület
Dombóvári “Kertbarát” Egyesület
Dombóvári Zenész Egyesület
Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány
Dombóvári Szívklub Egyesület
Dombóvári Mentő Alapítvány
Dombóvári Székely Kör
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület
“Szent Lukács Kórházért” Alapítvány
Alkony-Támasz Alapítvány
Dombóvári Ózon Asztma Egyesület
Kisbarát Alapítvány
EMINA Pályaorientációs Alapítvány
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány
Gyöngyszem Alapítvány
Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Kör
M-12 Dombóvár Postagalamb Sport Egyesület
Dombóvári Városi Horgász Egyesület
Dombóvári Zöldküllő Egyesület
Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület
Jövő Emberkéje Alapítvány
Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság
“JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításért Alapítvány
Dombóvári Polgárőr Egyesület
“Kapos” Alapítvány
Magyar Leonbergi Tenyésztők és Kedvelők Egyesülete

A Dombóvári Civil Tanács (Civil Tanács) tagjainak megválasztására előreláthatólag 2021. márciusában kerül sor írásbeli szavazás alapján.


A Civil Tanács a helyi civil élet és a Civil Szövetség 5 tagból álló koordináló szerve. Tagjait a Civil Szövetség választja meg titkos szavazással 3 évre a Civil Szövetségben tag civil szervezetek által főképviselőként megjelölt személyek közül. A Civil Tanács elnökét és alelnökét a Civil Tanács választja saját tagjai közül. A Civil Tanácsot az elnök képviseli.


A Civil Tanács működésének szabályait, valamint a civil elismerések formáját és adományozásának rendjét a Civil Szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.


A civil szervezetként Dombóváron működő, de sporttevékenységet nem végző önszerveződő közösségeket az önkormányzat előtt a Civil Tanács, a képviselő-testület ülésén a Civil Tanács elnöke képviseli. A képviselő-testület az ülésén a civil szervezetként Dombóváron működő, de sporttevékenységet nem végző önszerveződő közösségek számára a tevékenységi körüknek megfelelően tanácskozási jog biztosított a Civil Tanács elnökén keresztül. A Civil Tanács elnöke ezt a jogkörét a tevékenységi körét érintő napirendi pont tárgyalásánál az érintett civil szervezet képviselőjére delegálhatja.


A képviselő-testület a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának felügyeletére Tóth Zoltán Gézát bízta meg a tagjai közül.


A civil tanácsnok feladatai:


a) a civil szervezetekkel való együttműködés elősegítése,


b) kapcsolattartás a Civil Tanáccsal,


c) a dombóvári civil társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének és érdekérvényesítésének támogatása,


d) a lakosság önszerveződő tevékenységének erősítése.


2021. január 1-től a Tolna Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa a Dunamenti Polgári Egyesület (DUPI). A szekszárdi Civil Irodát a jövőben ez az egyesület működteti.


A Civil Közösségi Szolgáltató Központ fő célkitűzése a civil szervezetek számára: adminisztrációs kötelezettségeik ellátására irányuló segítségnyújtás, széles körű tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése, egyénre szabott pénzügyi, gazdasági, jogi, forrás szerzési, adózási, informatikai és közhasznúsági tanácsadás, valamint a szervezetek és szektorok közötti együttműködés előre mozdítása. További információ a központok tevékenységéről: Civil Információs Portál


A Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ címe, elérhetősége:


  • Iroda: Szekszárd, Széchenyi u. 21.
  • Irodavezető: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, mobil: (30) 278 6433
  • Szakmai vezető: Horváth Mária, mobil: (30) 335 8363
  • E-mail: civilkozpont.tolna@gmail.com
  • Web: https://dupi.hu

A jövőbeni sikeres együttműködés, a minél szélesebb körű szaktanácsadási és szolgáltatási tevékenység érdekében szeretnének egy új Tolna Megyei Civil Adatbázist létrehozni. Ezzel a megyei civil szervezetek széleskörű elérhetőségét, valamint a gyors információáramlást kívánják biztosítani.


Az adatbázisba történő regisztrációhoz az adatlap az alábbi hivatkozásról tölthető el, melyet a civilkozpont.tolna@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat