fbpx

Városunk Dombóvár

Tájékoztató a háziorvosválasztásra vonatkozó szabályokról

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, továbbá a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat. Köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló, de egyébként nem hozzá bejelentkezett személyeket is, ha betegségük miatti ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.


Háziorvos választás


A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató rendelőjének címét és telefonszámát. Az igazolással egyidejűleg a háziorvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt. Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más háziorvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.


Átjelentkezés másik háziorvoshoz


Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a választott háziorvos felkeresése akadályba ütközik. Más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli hozzájárulásával átkéri az őt választó személy előző háziorvosától az egészségügyi törzskarton kivonatát. Az újonnan választott háziorvos igazolást állít ki arról, hogy az átjelentkezett személy orvosi ellátását vállalja.


A választást követő körzetmódosítás, illetve rendelési idő változása a bejelentkezett személyek ellátását – ha átjelentkezés nem történik – nem érinti. A jelentkező, illetve átjelentkező személy egészségügyi törzskarton kivonatát az érintett személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott háziorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat