fbpx

Városunk Dombóvár

Védőnői szolgálat

A védőnői ellátásról 2023. július 1-jétől az állam gondoskodik a települési önkormányzatokkal együttműködésben. Dombóvár tekintetében az ellátás biztosításáról az Országos Kórházi Főigazgatóság a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház útján gondoskodik. A védőnői körzeteket az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) alakítja ki, de az önkormányzat által korábban megállapított körzetek az ezzel ellentétes döntésig változatlan formában fennmaradnak. Az egészségügyi alapellátási törvény szerint akkortól nem kell alkalmazni a települési önkormányzatnak a körzethatárok megállapításáról szóló rendeletét, amikortól az OKFŐ az egészségügyi alapellátási körzetet a jogszabályi elvárások szerint kialakította.

A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.

A védőnői ellátás feladata:

a) a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés,

b) a várandós anyák gondozása,

c) a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,

d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,

e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása,

f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

g) családgondozás,

h) a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,

i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,

j) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Területi védőnők

Dombóváron 8 területi védőnői körzet található.

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl köteles a védőnői gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik. A területi védőnő nem választható, tevékenységét az erre jogosult szervezet által meghatározott körzetben végzi.

II. számú körzet Molnárné Bognár Anita

Önálló védőnői tanácsadás: szerda: 9.00-11.00 Csecsemő tanácsadás: kedd: 8.30-9.30 csütörtök: 11.30-12.30

 • Munkaidőben hívható: 30/071-2891
 • dombovar2.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Hóvirág utca 1.

III. számú körzet Bachingerné Dicső Erzsébet

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3034
 • dombovar3.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Pannónia út 5.

IV. számú körzet Bokányiné Fábián Erzsébet

Önálló védőnői tanácsadás: hétfő 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: kedd 12.00-13.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3335
 • dombovar4.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, III. utca 35.

V. számú körzet Bereczki Annamária

Önálló védőnői tanácsadás: hétfő 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: csütörtök 12.00-13.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3132
 • dombovar5.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, III. utca 35.

VI. számú körzet Hartung Vilmosné

Önálló védőnői tanácsadás: kedd 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: kedd 11:00-13:00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3144
 • dombovar6.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Szabadság utca 2.

VII. számú körzet Hidegné Kovács Katalin

Önálló védőnői tanácsadás: csütörtök 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: csütörtök 10.00-12.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3182
 • dombovar7.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Szabadság utca 2.

VIII. számú körzet Orbán Melinda

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3214
 • dombovar8.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Pannónia út 5.

IX. számú körzet Kelemen Mónika

Önálló védőnői tanácsadás: szerda 8.00-10.00 Csecsemő tanácsadás: szerda 10.00-12.00

 • Munkaidőben hívható: 30/071-3216
 • dombovar9.vedono@tmkorhaz.hu
 • Dombóvár, Pannónia út 5.

Iskolavédőnők

Az iskolavédőnő feladata  a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. A dombóvári önkormányzat a 2023. év végéig egy főállású iskolavédőnőt alkalmaz, de az iskolavédőnői feladatok ellátásában 2023. július 1-jétől a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházhoz tartozó területi védőnők is közreműködnek.

Iskolavédőnői feladatok ellátása a dombóvári nevelési-oktatási intézményekben

 Nevelési-oktatási intézmény Védőnő
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget TagóvodájaBachingerné Dicső Erzsébet
Dombóvári Szivárvány ÓvodaHartung Vilmosné
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus ÓvodaMolnárné Bognár Anita
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép TagóvodájaBokányiné Fábián Erzsébet és Bereczki Annamária
Margaréta Református ÓvodaBachingerné Dicső Erzsébet
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaMolnárné Bognár Anita (C és D osztályok)

Orbán Melinda (A és B osztályok)

Dombóvári József Attila Általános IskolaBokányiné Fábián Erzsébet és Bereczki Annamária
Szent Orsolya Bencés IskolaközpontOrbán Melinda
Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános IskolájaHidegné Kovács Katalin
Dombóvári Illyés Gyula GimnáziumKelemen Mónika
Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és KollégiumHorváth Éva
MMSZ Esterházy Miklós TechnikumHorváth Éva (9-10. osztály)

Bachingerné Dicső Erzsébet (11-12. osztály)

A főállású iskolavédőnővel kapcsolatos információk:

 
 Védőnői körzet számaIskolavédőnőElérhetőségek (cím, telefonszám)Tanácsadási idő
 I. számú körzetHorváth ÉvaMunkaidőben hívható: 20/340-5172szerda 10.00-13.00
Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat